Контрольна робота №2. Романтизм

ВАРІАНТ І

1. Визначте ознаку романтизму.

В зображення виняткового характеру у виняткових обставинах;

2. Укажіть назву поетичної збірки Г. Гейне.

Г «Юнацькі страждання».

3. Позначте рядок із поезії Г. Гейне.

В «І бачить він сон про пальму»;

4. Назвіть країну, де прожив останні роки свого життя Г. Гейне.

Г Франція

5. Визначте тему поезії Дж. Байрона «Мій дух як ніч...».

Г вплив мистецтва на внутрішній світ людини.

6. Укажіть основний прийом, завдяки якому Дж. Байрон розкриває внутрішній світ героїв своїх романтичних поем.

7. Установіть відповідність між поетичним рядком і назвою твору.

1Г, 2Б, 3В

8. Визначте тему та мотиви прочитаної поеми («Паломництво Чайльд Гарольда» або «Мазепа» Дж. Байрона).

9. Укажіть назву твору та його автора

«Хотів би жити знов у горах...», Джордж Байрон.

10. Визначте тему твору, основні мотиви.

11. Схарактеризуйте ліричного героя твору.

ВАРІАНТ ІІ

1. Визначте ознаку романтизму.

А Вільна побудова творів;

2. Укажіть назву поезії Г. Гейне.

А «Не знаю, що стало зо мною...»

3. Назвіть прізвище поета доби Відродження, у якого Г. Гейне запозичив назву поетичної збірки.

Г Петрарка

4. Укажіть країну, до визвольної боротьби народу якої долучився Дж. Байрон.

В Греція

5. Позначте жанр творів Дж. Байрона «Мазепа», «Паломництво Чайльд Гарольда».

Г поема

6. Визначте тему поезії Дж. Байрона «Хотів би жити знов у горах...».

Г романтична втеча від дійсності.

7. Установіть відповідність між поетичним рядком і назвою твору.

1А, 2Б, 3Г

8. Визначте ідею прочитаної поеми («Паломництво Чайльд Гарольда» або «Мазепа» Дж. Байрона).

9. Укажіть назву твору та його автора

«Не знаю, що стало зо мною...» Генріх Гейне

Повідомити про помилку