Біологія і екологія (рівень стандарту): підручник для 10-го класу

підручник 10 клас Біологія і екологія Остапченко 2019 рік
НОВА програма
Остапченко Л. та ін.
Видавництво: Генеза
Рік: 2019
ISBN: 978-966-11-0943-7
PDF (електронна книга)
Скачати

Підручник формує в учнів природничо-наукову компетентність за допомогою засвоєння системи інтегрованих знань про закономірності функціонування живих систем, їхній розвиток і взаємодію. Засобом інтеграції навчального змісту є наскрізні змістові лінії. Розкрито основні проблеми і перспективи медичної біології, дієтології, медичної генетики, онкології, регенеративної медицини, трансплантології тощо.

Дорогі десятикласниці та десятикласники! 3

Вступ

§ 1. Біологія та екологія — комплексні природничі науки. Їхні зв'язки з іншими дисциплінами 4
§ 2. Рівні організації біологічних систем та їхній взаємозв'язок 8
§ 3. Фундаментальні властивості живого 12
§ 4. Стратегія сталого розвитку природи та суспільства 16

Тема 1. Біорізноманіття

§ 5. Систематика — наука про різноманітність організмів 20
§ 6. Принципи сучасної наукової класифікації організмів 24
§ 7. Сучасні концепція та критерії виду 27
§ 8. Різноманіття вірусів та принципи їхньої класифікації. Неканонічні віруси: віроїди та пріони 32
§ 9. Особливості будови та функціонування вірусів 36
§ 10. Особливості розмноження вірусів рослин, бактерій, тварин та людини 39
§ 11. Гіпотези походження вірусів. Роль вірусів в еволюції органічного світу 44
§ 12. Різноманіття прокаріотів і принципи їхньої класифікації 47
§ 13. Особливості функціонування прокаріотичних клітин 51
§ 14. Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції живої матерії 54
§ 15. Огляд царств еукаріотичних організмів 58

Тема 2. Обмін речовин і перетворення енергії

§ 16 Будова та біологічна роль білків 63
§ 17. Будова та біологічна роль вуглеводів і ліпідів 67
§ 18. Будова та біологічна роль нуклеїнових кислот 70
§ 19. Загальна характеристика обміну речовин та енергії 73
§ 20. Енергетичне забезпечення процесів метаболізму 76
§ 21. Біосинтез вуглеводів і ліпідів у автотрофних і гетеротрофних організмів 81
§ 22. Біосинтез нуклеїнових кислот 84
§ 23. Біосинтез білків 87
§ 24. Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму 90
§ 25. Раціональне харчування — основа нормального обміну речовин 94
§ 26. Порушення метаболізму, пов'язані з нестачею чи надлишком надходження певних хімічних елементів, речовин 98
Практична робота 1. Складання схем обміну вуглеводів, ліпідів і білків в організмі людини 101

Тема 3. Спадковість і мінливість

§ 27. Організація спадкового матеріалу еукаріотичної клітини 104
§ 28. Реалізація генетичної інформації в еукаріотичних клітинах 107
§ 29. Регуляція експресії генів в еукаріотичних клітинах 110
§ 30. Механізми збереження сталості генетичного матеріалу 114
§ 31. Спадкова мінливість: комбінативна та мутаційна 116
§ 32. Хромосомні та геномні мутації. Біологічне значення мутацій 120
§ 33. Модифікаційна мінливість 123
§ 34. Особливості людини як об'єкта генетичних досліджень. Методи досліджень, які використовують у генетиці людини 127
§ 35. Організація генома людини 130
§ 36. Типи успадкування в людини 133
§ 37. Успадкування багатофакторних ознак у людини 136
§ 38. Популяційна генетика людини 139
§ 39. Медична генетика. Спадкові хвороби людини 145
§ 40. Діагностика спадкових захворювань людини. Медико-генетичне консультування 148
§ 41. Лікування та профілактика спадкових хвороб людини 151
Практична робота 2. Розв’язання типових задач з генетики 155

Тема 4. Репродукція та розвиток

§ 42. Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів 157
§ 43. Процеси регенерації у різних груп еукаріотів 160
§ 44. Особливості процесів регенерації у людини. Роль стовбурових клітин у процесах регенерації 162
§ 45. Сучасні досягнення регенеративної медицини та трансплантології 165
§ 46. Способи розмноження клітин еукаріотів 168
§ 47. Ріст і розвиток клітин. Фактори, які на них впливають 172
§ 48. Порушення клітинного циклу та їхні наслідки. Онкологічні захворювання 175
§ 49. Гаметогенез та його періоди. Запліднення та його біологічне значення 178
§ 50. Етапи ембріонального розвитку людини 180
§ 51. Регуляція ембріонального розвитку. Явище ембріональної індукції 184
§ 52. Періоди постембріонального розвитку людини 187

Коментарі

Всього коментарів: 0