Біологія. 10 клас (стандарт, академічний рівень)

підручник 10 клас Біологія Тагліна 2010 рік
Тагліна О.
Видавництво: Ранок
Рік: 2010
ISBN: 978-611-540-779-8
PDF (електронна книга)
Скачати

Підручник містить обов’язковий обсяг навчального матеріалу, необхідні теоретичні відомості й поняття, лабораторні і практичні роботи, передбачені чинною програмою (рівень стандарту й академічний рівень). Для закріплення матеріалу запропоновано різнорівневі завдання, для перевірки знань — тестові завдання. Кольорові ілюстрації, сучасне оформлення сприятимуть ефективному засвоєнню навчального матеріалу.

ВСТУП 4
§ 1. Значення біологічної науки в житті людини й суспільства 4
Енциклопедичні сторінки 8
§ 2. Сучасне визначення поняття «життя». Основні властивості живого 16
§ 3. Рівні організації живої матерії. Методи біологічних досліджень 21

РОЗДІЛ І. МОЛЕКУЛЯРНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

ТЕМА 1. НЕОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ

§ 4. Елементний склад живих організмів. Хімічні елементи в живій і неживій природі 26
§ 5. Вода. Особливості молекули води. Роль води в життєдіяльності організмів 31
§ 6. Неорганічні речовини в клітині. Роль неорганічних речовин у життєдіяльності організмів 35
Практична робота № 1. Визначення вмісту води у власному організмі 38
§ 7. Хімічний склад води. Контроль хімічного складу води та їжі людини 39

ТЕМА 2. ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ

§ 8. Структура та функції вуглеводів 45
§ 9. Структура і функції ліпідів 52
Лабораторна робота № 1. Визначення деяких органічних речовин та їхніх властивостей 58
§ 10. Структура і функції білків 59
§ 11. Структура і функції ферментів, вітаміни, гормони, фактори росту, їх роль у життєдіяльності організмів 65
Лабораторна робота № 2. Вивчення властивостей ферментів 70
§ 12. Структура нуклеїнових кислот 72
§ 13. Функції нуклеїнових кислот 78
Практична робота 2. Розв'язання елементарних вправ із транскрипції та реплікації. Вправи на моделювання реплікації та транскрипції 82
Практична робота № 3*. Розв'язання елементарних вправ із молекулярної біології 83
§ 14. Єдність хімічного складу організмів 83
§ 15. Особливості використання окремих хімічних речовин, хімічний склад продуктів харчування 87
Практична робота № 4. Ознайомлення з інструкціями з використання окремих хімічних речовин як медичних препаратів, засобів побутової хімії тощо й оцінювання їх небезпеки 90
Практична робота № 5. Оцінювання продуктів харчування за їх хімічним складом 90
Тестова перевірка знань за розділом 1 92

РОЗДІЛ II. КЛІТИННИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

ТЕМА 1. КЛІТИНА

§ 16. Історія вивчення клітини. Методи цитологічних досліджень 96
§ 17. Будова клітин прокаріотів і еукаріотів 101
Лабораторна робота № 3. Особливості будови клітин прокаріотів і еукаріотів 105
§ 18. Клітинні мембрани. Транспортування речовин через мембрани. Поверхневий апарат клітини, його функції 108
Лабораторна робота № 4. Спостереження явища плазмолізу та деплазмолізу в клітинах рослин 113
§ 19. Ядро. Будова ядра. Функції ядра 114
Лабораторна робота № 5. Мікроскопічна й ультрамікроскопічна будова ядра 117
§ 20. Будова клітин прокаріотів. Нуклеоїд прокаріотичних клітин 117

ТЕМА 2. ЦИТОПЛАЗМА ТА ЇЇ КОМПОНЕНТИ

§ 21. Цитозоль (гіалоплазма), органели, включення 121
Лабораторна робота № 6. Рух цитоплазми в клітинах рослин 124
§ 22. Немембранні органели: цитоскелет. Клітинний центр. Рибосоми 125
§ 23. Синтез білків 128
Практична робота № 6. Розв'язання елементарних вправ із трансляції 133
§ 24. Одномембранні органели: ендоплазматична сітка, апарат Гольджі, лізосоми, вакуолі 133
Лабораторна робота № 7*. Вивчення будови одномембранних органел 137
§ 25. Мітохондрії та процес дихання 138
§ 26. Пластиди та процес фотосинтезу 142
Лабораторна робота № 8*. Вивчення будови двомембранних органел 147

ТЕМА 3. КЛІТИНА ЯК ЦІЛІСНА СИСТЕМА

§ 27. Хромосоми. Каріотип 149
Лабораторна робота № 9. Будова хромосом 153
§ 28. Механізми відтворення і загибелі клітин. Клітинний цикл еукаріотичних клітин. Мітоз 154
Лабораторна робота № 10. Мітотичний поділ клітин 159
§ 29. Мейоз 160
Практична робота № 7*. Порівняння мітозу й мейозу 163
§ 30. Обмін речовин та енергії у клітині 164
§ 31. Сучасна клітинна теорія. Цитотехнології 167
Тестова перевірка знань за розділом II 171

РОЗДІЛ ІІІ. ОРГАНІЗМОВИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

ТЕМА 1. НЕКЛІТИННІ ФОРМИ ЖИТТЯ

§ 32. Віруси та їхня будова 175
§ 33. Життєві цикли вірусів 179
§ 34. Роль вірусів у природі й житті людини 182
§ 35. Пріони, їхня будова, життєві цикли 186
§ 36. Профілактика ВІЛ-інфекції (СНІДу) та інших вірусних захворювань людини 190

ТЕМА 2. ОДНОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ

§ 37. Прокаріоти 195
§ 38. Роль бактерій у природі та в житті людини 199
Лабораторна робота № 11. Різноманітність бактерій, їх значення у природі та житті людини 201
§ 39. Профілактика бактеріальних захворювань людини 202
§ 40. Одноклітинні еукаріоти. Колоніальні організми. Організація колоній одноклітинними еукаріотами 205

ТЕМА 3. БАГАТОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ. ВЗАЄМОДІЯ КЛІТИН. ТКАНИНИ

§ 41. Багатоклітинні організми. Взаємодія клітин. Багатоклітинні організми без справжніх тканин 212
§ 42. Тканини. Багатоклітинні організми зі справжніми тканинами 216
§ 43. Будова і функції тканин тваринного організму 219
Лабораторна робота № 12. Будова тканин тваринного організму 222
§ 44. Будова і функції тканин рослинного організму 224
Лабораторна робота № 13. Будова тканин рослинного організму 228
§ 45. Гістотехнології. Принципи організації і функціонування молекулярного, клітинного і тканинного рівнів життя 229
§ 46. Органи багатоклітинних організмів 232
§ 47. Регуляція функцій у багатоклітинних організмів 236
§ 48. Колонії багатоклітинних організмів 239
Тестова перевірка знань за розділом III 243
Алфавітний покажчик 248