Рейтинг: 0.0 з 5 (0 голос.)

Біологія і екологія (рівень стандарту) : підручник для 10 класу

підручник 10 клас Біологія Задорожний (рівень стандарту)
НОВА програма
Видавництво: Ранок
Рік:
ISBN: 978-617-09-4541-9
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати

Анотація відсутня.

Знайомство з підручником 3

Вступ

 
1 Фундаментальні властивості живого 4
2 Стратегія сталого розвитку природи і суспільства 8

Тема 1. Біорізноманіття

 
3 Систематика — наука про різноманітність організмів 12
4 Концепції виду. Критерії виду 16
5 Неклітинні форми життя 20
6 Життєвий цикл вірусів. Значення вірусів у природі й житті людини 24
7 Прокаріотичні організми 28
8 Різноманіття прокаріотів. Бактерії та археї 32
9 Сучасні погляди на систему еукаріотичних організмів 36
10 Основні групи еукаріотів 40
11 Автотрофні еукаріоти 44
12 Справжні гриби та грибоподібні організми 48
13 Тварини 52
Формування біорізноманіття в процесі еволюції 56
Основні положення теми «Біорізноманіття» 58

Тема 2. Обмін речовин і перетворення енергії

 
14 Органічні речовини живих організмів 60
Міні-довідник. Біологічна роль органічних речовин 65
15 Обмін речовин та енергії в біологічних системах 66
16 Структури клітин, які забезпечують процеси метаболізму 68
17 Клітинне дихання 72
18 Особливості обміну речовин в автотрофних і гетеротрофних організмах 76
19 Роль ферментів у забезпеченні процесів метаболізму 80
20 Вітаміни, їхня роль в обміні речовин 84
21 Мінеральні речовини. Вода 86
22 Раціональне харчування та харчовий раціон 90
23 Токсичні речовини 92
24 Знешкодження токсичних сполук 96
25 Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму 100
Основні положення теми «Обмін речовин і перетворення енергії» 102
Біологічна наука в Україні 104

Тема 3. Спадковість і мінливість

 
26 Основні поняття та методи генетики 106
27 Закономірності спадковості. Гібридологічний аналіз 110
Міні-довідник. Схеми схрещування 112
28 Сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості людини 114
29 Організація спадкового матеріалу еукаріотичної клітини 118
30 Гени структурні та регуляторні. Регуляція активності генів 122
31 Поняття про каріотип. Хромосоми. Хромосомний аналіз 126
32 Мутації та їхні властивості 130
33 Біологічні антимутаційні механізми 134
34 Геном людини 136
35 Закономірності спадкової і неспадкової мінливості людини 138
36 Типи успадкування ознак у людини 142
37 Генетичний моніторинг у людських спільнотах 146
38 Особливості генофонду людських спільнот 148
39 Медична генетика 152
40 Спадкові хвороби і вади людини 154
41 Захворювання людини зі спадковою схильністю, їхні причини 156
42 Медико-генетичне консультування. Діагностика та профілактика спадкових захворювань 158
Основні положення теми «Спадковість і мінливість» 160
Біологічна наука в Україні 162

Тема 4. Репродукція та розвиток організмів

 
43 Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів 164
44 Особливості процесів регенерації організму людини 166
45 Трансплантація тканин та органів у людини. Правила біологічної етики 168
46 Ріст і розвиток. Старіння і смерть клітин 170
47 Порушення клітинного циклу та їх наслідки 172
48 Онкогенні фактори та онкологічні захворювання 174
49 Статеві клітини. Особливості гаметогенезу у людини 178
50 Запліднення. Порушення процесу запліднення у людини 182
51 Особливості репродукції людини. Репродуктивна медицина 184
52 Ембріогенез людини. Чинники, що впливають на процеси росту й розвитку людини 188
Основні положення теми «Репродукція та розвиток організмів» 192
Учені-біологи 194
Практикум 196
Алфавітний покажчик 202

Коментарі

Всього коментарів: 0