Фізика і астрономія (профільний рівень) : підручник для 10 класу

підручник 10 клас Фізика і астрономія Засєкіна 2018 рік
НОВА програма
Засєкіна T.
Видавництво: Оріон
Рік: 2018
ISBN: 978-617-7485-67-3
PDF (електронна книга)
Скачати

Анотація відсутня.

Передмова 3
Вступ 6

Розділ 1. МЕХАНІКА

8
§ 1. Кінематичний опис механічного руху матеріальної точки 9
Вправа 1 11
§ 2. Прямолінійний рівномірний і нерівномірний рух 12
Вправа 2 17
§ 3. Відносність механічного руху 18
Вправа 3 23
§ 4. Прямолінійний рівноприскорений рух 24
Вправа 4 28
§ 5. Криволінійний рух. Рівномірний рух по колу 30
Вправа 5 37
§ 6. Рівномірний і нерівномірний обертальні рухи 38
Вправа 6 41
Перевірте себе (§ 1-6) 42
§ 7. Закони Ньютона 43
Вправа 7 46
§ 8. Закон всесвітнього тяжіння 47
Вправа 8 50
§ 9. Рух у полі земного тяжіння 51
Вправа 9 56
§ 10. Рух під дією кількох сил 57
Вправа 10 70
§ 11. Дія законів Ньютона в неінерціальних системах відліку 74
Вправа 11 80
§ 12. Момент сили. Рівновага тіла 80
Вправа 12 87
§ 13. Обертальний рух твердого тіла навколо нерухомої осі 87
Вправа 13 94
Перевірте себе (§ 7-13) 94
§ 14. Імпульс. Закон збереження імпульсу 96
Вправа 14 100
§ 15. Механічна робота. Потужність 101
Вправа 15 104
§ 16. Механічна енергія. Закон збереження енергії 104
Вправа 16 108
§ 17. Момент імпульсу. Закон збереження моменту імпульсу 111
Вправа 17 115
§ 18. Механіка рідин і газів 116
Вправа 18 122
§ 19. Основи спеціальної теорії відносності 123
Вправа 19 130
Перевірте себе (§ 14-19) 131

Розділ 2. МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНА ТЕОРІЯ БУДОВИ РЕЧОВИНИ. ТЕРМОДИНАМІКА

133
§ 20. Молекулярно-кінетична теорія будови речовини 134
Вправа 20 139
§ 21. Взаємодія молекул. Пояснення агрегатних станів  
на основі молекулярно-кінетичної теорії 140
§ 22. Ідеальний газ у молекулярно-кінетичній теорії 143
Вправа 21 149
§ 23. Термодинамічний і молекулярно-кінетичний зміст температури 150
Вправа 22 155
§ 24. Швидкості молекул 156
Вправа 23 158
§ 25. Рівняння стану ідеального газу. Об’єднаний газовий закон 158
Вправа 24 161
§ 26. Ізопроцеси 162
Вправа 25 166
Перевірте себе (§ 20-26) 167
§ 27. Внутрішня енергія та робота ідеального газу 168
Вправа 26 175
§ 28. Перший закон термодинаміки 176
Вправа 27 180
§ 29. Напрямок теплових процесів. Другий і третій закони термодинаміки. Ентропія 181
§ 30. Принцип дії теплових двигунів. Цикл Карно 186
Вправа 28 190
Перевірте себе (§ 27-30) 191
§ 31. Реальні гази 192
§ 32. Пароутворення та конденсація 194
§ 33. Властивості насиченої й ненасиченої пари. Вологість повітря 198
Вправа 29 204
§ 34. Рідини. Властивості поверхні рідин 204
Вправа 30 208
§ 35. Змочування. Капілярні явища 209
Вправа 31 213
§ 36. Кристали й аморфні тверді тіла 214
§ 37. Механічні й теплові властивості твердих тіл 218
Вправа 32 223
§ 38. Діаграма стану речовини 223
Вправа 33 226
Перевірте себе (§ 31-38) 227

Розділ 3. АСТРОНОМІЯ

228
§ 39. Небесна сфера. Небесні координати 229
Вправа 34 235
§ 40. Сузір’я. Зоряні величини. Відстані до зір 235
Вправа 35 241
§ 41. Видимі рухи світил на небесній сфері 241
Вправа 36 247
§ 42. Визначення часу з астрономічних спостережень. Календарі 247
§ 43. Сонячна система 251
§ 44. Видимий рух планет. Закони Кеплера 257
Вправа 37 262
§ 45. Дослідження космосу 263
Вправа 38 268
§ 46. Місяць — супутник Землі 269
§ 47. Планети та їх супутники 275
§ 48. Малі тіла Сонячної системи 282
Перевірте себе (§ 39-48) 288
Фізичний практикум 289
Відповіді до вправ 296
Предметний покажчик 302

Коментарі

Всього коментарів: 0