Географія (рівень стандарту) : підручнник для 10 класу

підручник 10 клас Географія Масляк 2018 рік
НОВА програма
Масляк П. та ін.
Видавництво: Грамота
Рік: 2018
ISBN: 978-966-349-683-2
PDF (електронна книга)
Скачати

У виданні узагальнено знання про господарську діяльність людини, цілісність світового господарства, міжнародні економічні відносини, ресурси, населення й економічний потенціал регіонів і країн світу. У підручнику уміщено географічні, економічні, демографічні, соціологічні терміни й поняття, сучасну інформацію про напрями розвитку географічної науки. Ілюстрації, карти, схеми, таблиці та діаграми, рубрики, узагальнення, запитання та завдання урізноманітнюють процес здобуття учнями знань.

Від авторів 3

ВСТУП

§ 1. Що вивчає курс «Географія: регіони та країни» 5
§ 2. Політична карта світу 9

РОЗДІЛ I. ЄВРОПА

Тема 1. Загальна характеристика Європи

§ 3. Особливості економіко-географічного положення Європи. Політична карта Європи. Склад регіону 14
§ 4. Державний лад і типологія країн Європи за рівнем економічного розвитку. Інтеграційні процеси та міжнародні організації в Європі 17
§ 5. Природні умови та ресурси Європи. Господарська оцінка ресурсів регіону 21
§ 6. Населення Європи: демографічні процеси та проблеми. Структура населення регіону 25
§ 7. Урбанізація. Світові міста в Європі, міські агломерації, мегаполіс. Працересурсний потенціал. Українська діаспора в країнах Європи 28
§ 8. Особливості економіки країн Європи. Первинний сектор економіки. Добувна промисловість. Сільське та лісове господарство 33
§ 9. Вторинний сектор економіки. Переробна промисловість. Основні регіони промисловості. Реіндустріалізація 37
§ 10. Третинний сектор економіки. Сфера послуг. Найважливіші міжнародні транспортні коридори та вузли. Зв’язки України з країнами Європи 41
Практична робота № 1 46

Тема 2. Країни Європи

§ 11. Німеччина 47
§ 12. Франція 52
§ 13. Велика Британія 58
§ 14. Італія 62
§ 15. Польща 67
§ 16. Білорусь 70
§ 17. Росія 74
Практична робота № 2 80

РОЗДІЛ II. АЗІЯ

Тема 1. Загальна характеристика Азії

§ 18. Особливості економіко-географічного положення Азії. Склад регіону. Сучасна політична карта Азії 82
§ 19. Типи країн Азії за рівнем економічного розвитку. Міжнародні організації в Азії: АСЕАН, Ліга арабських держав. Райони збройних конфліктів і проявів тероризму 84
§ 20. Природні умови та ресурси регіону. Населення Азії 88
§ 21. Особливості економіки країн Азії. Первинний сектор економіки. Добувна промисловість. Сільське господарство. Лісове господарство 92
§ 22. Вторинний сектор економіки. Основні промислові осередки й регіони. Третинний сектор економіки. Найважливіші міжнародні транспортні коридори та вузли 95
§ 23. Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Азії та особливості їхньої участі в міжнародному поділі праці. Зв’язки України з країнами Азії 99
Практична робота № 3 103

Тема 2. Країни Азії

§ 24. Японія 104
§ 25. Китай 109
§ 26. Індія 114
Практична робота № 4 118

РОЗДІЛ III. ОКЕАНІЯ

Тема 1. Австралія

§ 27. Австралія 120

Тема 2. Мікронезія, Меланезія, Полінезія

§ 28. Мікронезія, Меланезія, Полінезія 124

РОЗДІЛ IV. АМЕРИКА

Тема 1. Загальна характеристика Америки

§ 29. Особливості географічного положення Америки. Склад регіону. Міжнародні організації НАФТА, МЕРКОСУР, НАТО 130
§ 30. Природні умови та ресурси регіону. Населення Америки. Урбанізаційні процеси. Система розселення 133
§ 31. Особливості економіки країн Америки. Американські транснаціональні компанії. Первинний та вторинний сектори економіки 137
§ 32. Третинний сектор економіки. Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Америки. Особливості їхньої участі в міжнародному поділі праці 142
Практична робота № 5 146

Тема 2. Країни Америки

§ 33. Сполучені Штати Америки 147
§ 34. Канада 152
§ 35. Бразилія 157
Практична робота № 6 162

РОЗДІЛ V. АФРИКА

Тема 1. Загальна характеристика Африки

§ 36. Африка: особливості географічного положення та склад регіону 164
§ 37. Африка: природні умови, ресурси і населення 167
§ 38. Особливості економіки країн Африки 170
§ 39. Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Африки. Особливості їхньої участі в міжнародному поділі праці. Зв’язки України з країнами Африки 174
Практична робота № 7 178

Тема 2. Країни Африки

§ 40. Єгипет 179
§ 41. Південно-Африканська Республіка (ПАР) 182

РОЗДІЛ VI. УКРАЇНА В МІЖНАРОДНОМУ ПРОСТОРІ

Тема 1. Україна в геополітичному вимірі

§ 42. Геополітична структура сучасного світу та місце України в ній 188

Тема 2. Україна в системі глобальних економічних відносин

§ 43. Просторові аспекти міжнародних економічних зв’язків України з регіонами та країнами світу 192

Коментарі

Всього коментарів: 0