Інтегрований курс «Громадянська освіта» (рівень стандарту): підручник для 10 класу

підручник 10 клас Громадянська освіта Васильків 2018 рік
НОВА програма
Васильків І. та ін.
Видавництво: Астон
Рік: 2018
ISBN: 978-966-308-713-9
PDF (електронна книга)
Скачати

Зміст підручника містить теоретичний матеріал відповідно до вікових особливостей учнів і практичні завдання для розвитку готовності молодої людини у майбутньому до усвідомленого вибору шляхом активної участі в суспільних процесах, установлення конструктивних відносин на засадах соціального партнерства.

Передмова 5

Розділ І. ОСОБИСТІСТЬ ТА ЇЇ ІДЕНТИЧНІСТЬ

§ 1. Соціальна ідентичність та її види 8
§ 2. Самовизначення особистості 12
§ 3. Соціалізація особистості 16
§ 4. Роль сім’ї та однолітків у процесі соціалізації 21
§ 5. Самореалізація людини 26
§ 6. Соціальна мобільність 30

Розділ II. ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ

§ 7. Людська гідність і права людини. Я — людина 36
§ 8. Еволюція прав людини 39
§ 9. Людина і держава 45
§ 10. Права дитини 49
§ 11. Механізми захисту прав людини і прав дитини 53
§ 12. Національні механізми захисту прав людини і прав дитини 58

Розділ III. ЛЮДИНА В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

§ 13. Суспільство. Соціальна структура 68
§ 14. Соціальні цінності. Різноманітність і рівність 71
§ 15. Ефективна комунікація 76
§ 16. Упередження і толерантність 80
§ 17. Конфлікти, їх подолання 84

Розділ IV. ДЕМОКРАТИЧНЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ЙОГО ЦІННОСТІ

§ 18. Демократія в сучасному світі 90
§ 19. Вибори як атрибут демократії 95
§ 20. Політичні партії та громадські організації 101
§ 21. Громадянське суспільство 106
§ 22. Громада 110
§ 23. Громадянська участь у житті суспільства 114
§ 24. Школа — простір демократії 120
§ 25. Дитячі й молодіжні громадські об’єднання 124

Розділ V. СВІТ ІНФОРМАЦІЇ ТА МАС-МЕДІА

§ 26. Мас-медіа. Комунікація 132
§ 27. Інформація 136
§ 28. Свобода слова, етика, відповідальність 141
§ 29. Медіа та демократія 143
§ 30. Вплив мас-медіа. Громадська думка і 3MІ 147
§ 31. Маніпуляції і пропаганда в медіапросторі 152
§ 32. Критичне сприйняття та мас-медіа 160
§ 33. Комунікації в Інтернеті: переваги і ризики 166

Розділ VI. ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДЯН І ДЕРЖАВИ В ДОСЯГНЕННІ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ

§ 34. Соціальні цілі економіки 173
§ 35. Сталий розвиток 176
§ 36. Ринкова економіка 180
§ 37. Попит і пропозиція, ринкова ціна, конкуренція 185
§ 38. Держава і ринок 189
§ 39. Економіка домашнього господарства 193
§ 40. Бюджет домогосподарств: види доходів, напрямки витрат, заощадження 198
§ 41. Підприємництво 202
§ 42. Ринок праці 206
§ 43. Лобіювання інтересів та корупція 210

Розділ VII. УКРАЇНА, ЄВРОПА, СВІТ

§ 44. Інтеграція та глобалізація 216
§ 45. Міжнародні відносини 220
§ 46. Міжнародне право 225
§ 47. Європейська інтеграція. Виклики сучасного світу 230
§ 48. Україна — член європейського співтовариства 235
§ 49. Україна — член світового співтовариства 240
Ключові терміни і поняття 247
Література. Електронні ресурси 254

Коментарі

Всього коментарів: 0