Інформатика (рівень стандарту) : підручник для 10(11) класу

підручник 10 клас Інформатика Руденко 2018 рік (рівень стандарту)
НОВА програма
Руденко В., Речич Н., Потієнко В.
Видавництво: Ранок
Рік: 2018
ISBN:
PDF (електронна книга)
Скачати

Анотація відсутня.

РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУСПІЛЬСТВІ

 
1.1. Інформація, повідомлення, дані, інформаційні процеси, інформаційні системи як важливі складники й ознаки сучасного суспільства 4
1.2. Сучасні інформаційні технології. Людина в інформаційному суспільстві 8
1.3. Проблеми інформаційної безпеки. Загрози при роботі в Інтернеті і їх уникнення 11
1.4. Навчання в Інтернеті. Професії майбутнього - аналіз тенденцій на ринку праці. Роль інформаційних технологій у роботі сучасного працівника 16
1.5. Комп’ютерно-орієнтовані засоби планування, виконання і прогнозування результатів навчальної, дослідницької і практичної діяльності 22
1.6. Інтернет-маркетинг та інтернет-банкінг. Системи електронного урядування. Цифрове громадянство 26
1.7. Поняття про штучний інтелект, інтернет речей, Smart-технології та технології колективного інтелекту 30

РОЗДІЛ 2. МОДЕЛІ І МОДЕЛЮВАННЯ. АНАЛІЗ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДАНИХ

 
2.1. Моделі і моделювання 37
2.2. Класифікація моделей. Комп’ютерне моделювання 39
2.3. Комп’ютерний експеримент. Основи статистичного аналізу даних 43
2.4. Обчислення основних статистичних характеристик вибірки засобами електронного процесора 49
2.5. Візуалізація рядів і трендів даних. Інфографіка 56
2.6. Розв’язування рівнянь, систем рівнянь, оптимізаційних задач 61
2.7. Програмні засоби для складних обчислень, аналізу даних та фінансових розрахунків. Розв’язування задач з різних предметних галузей 68
Практична робота 1. Статистичний аналізу даних 76
Практична робота 2. Використання пакету Аналізу даних для статистичного опрацювання рядів даних 78
Практична робота 3. Використання надбудови Розв'язувач для розв’язування задач 79

РОЗДІЛ 3. СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ БАЗАМИ ДАНИХ

 
3.1. Поняття бази даних і системи управління ними 83
3.2. Реляційна модель даних 85
3.3. Основні відомості про СКБД Access 2016 89
3.4. Таблиці 92
3.4.1. Створення та модифікація структури таблиць 92
3.4.2. Ключові поля та зв’язування таблиць 98
3.4.3. Уведення, пошук і редагування даних у таблиці 102
3.4.4. Сортування та фільтрування записів 106
3.5. Запити 110
3.5.1. Запити на вибірку даних за критеріями відбору 110
3.5.2. Запити з функціями, параметрами та полями, що обчислюються 115
Практична робота 4. Створення таблиць і фільтрування записів 120
Практична робота 5. Створення запитів 122

РОЗДІЛ 4. МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТА ГІПЕРТЕКСТОВІ ДОКУМЕНТИ

 
4.1. Технології опрацювання мультимедійних даних 123
4.2. Поняття про мову розмітки гіпертекстового документа 126
4.3. Системи керування вмістом для веб-ресурсів. Адміністрування сайта 131
4.4. Ергономіка розміщення відомостей на веб-сторінці 135
4.5. Поняття пошукової оптимізації та просування веб-сайтів 138
4.6. Роль електронних медійних засобів у житті людини 144
4.7. Опрацювання звукових даних 148
Практична робота 6. Використання безкоштовного сервісу Googlesites для створення сайта 152
Комп’ютерний словник 155
Алфавітний покажчик 156
Рейтинг: 0.0 з 5 (0 голос.)
Оцінити:   

Коментарі

Всього коментарів: 0