Історія України (рівень стандарту) : підручник для 10 класу

підручник 10 клас Історія України Гісем 2018 рік
НОВА програма
Гісем О., Мартинюк О.
Видавництво: Ранок
Рік: 2018
ISBN: 978-617-09-4340-8
PDF (електронна книга)
Скачати

Анотація відсутня.

Передмова 3
§ 1. Вступ 5

Розділ I. Україна в роки Першої світової війни

§ 2. Перша світова війна та український національний рух 9
§ 3. Воєнні дії на території України в 1914—1915 рр. 14
§ 4. Воєнні дії на території України в 1916 — на початку 1917 р 19
Практичне заняття. Перша світова війна як виклик людському виживанню. Повсякденне життя на фронті та в тилу 23
Завдання для узагальнення знань і підготовки до тематичного оцінювання за розділом I «Україна в роки Першої світової війни» 23

Розділ II. Початок Української революції

§ 5. Розгортання Української революції в березні — травні 1917 р 24
§ 6. Проголошення автономії України 30
§ 7. Проголошення Української Народної Республіки (УНР) 36
§ 8. Перша війна більшовицької Росії з УНР та проголошення незалежності УНР 41
§ 9. Події 1917 р. у Криму 48
§ 10. Вигнання більшовиків та розвиток УНР взимку-навесні 1918 р 51
Практичне заняття. Державне будівництво УЦР: здобутки і прорахунки 55
Завдання для узагальнення знань і підготовки до тематичного оцінювання за розділом II «Початок Української революції» 55

Розділ III. Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення української державності

§ 11. Українська Держава 56
§ 12. Україна наприкінці 1918 — у першій половині 1919 р. 61
§ 13. Західноукраїнські землі в 1918—1919 рр. 71
§ 14. Україна в другій половині 1919 р. 78
§ 15. Україна наприкінці 1919 — на початку 1920 р. 84
§ 16. Україна навесні 1920 — у 1921 р. 91
§ 17. Розвиток культури в роки Першої світової війни та на початку Української революції 99
§ 18. Розвиток культури України за часів Української Держави П. Скоропадського та Директорії УНР 103
§ 19. Розвиток культури України за більшовицького режиму (1918—1920 рр.) 106
Практичне заняття. Місця пам'яті Української революції в моєму населеному пункті 109
Завдання для узагальнення знань і підготовки до тематичного оцінювання за розділом III «Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення української державності» 109

Розділ IV. Встановлення й утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні

§20. Статус УСРР на початку 1920-х рр. Входження до складу СРСР. Адміністративно-територіальні зміни УСРР у 1930-ті рр 110
§21. УСРР на початку 1920-х рр. Масовий голод 1921—1923 рр. Запровадження непу 114
§22. Політика коренізації в УСРР 121
§23. Форсована індустріалізація 128
§ 24—25. Насильницька колективізація та опір їй населення. Голодомор 1932—1933 рр 135
§ 26. Масові репресії. Сталінська конституція 146
§ 27. Національно-культурне життя радянської України 152
Практичні заняття.
1. Голодомор мовою документів, свідчень, чисел
2. Пропагандистський ідеал радянської людини та її повсякденне життя
160
Завдання для узагальнення знань і підготовки до тематичного оцінювання за розділом IV «Встановлення й утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні» 160

Розділ V. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період

§ 28. Українські землі у складі Другої Речі Посполитої 161
§ 29—30. Українські землі у складі Румунії 169
§ 31. Українські землі у складі Чехословаччини. Карпатська Україна 173
§ 32. Культурне життя на західноукраїнських землях. Політичне й культурне життя української політичної еміграції 180
Практичні заняття.
1. Повсякденне життя населення в УСРР (УРСР) та українських регіонах у складі Польщі, Чехословаччини, Румунії в міжвоєнний період: спільне й відмінне
2. Срібна земля. Третя спроба утвердження незалежності України у XX ст.
188
Історія рідного краю в контексті загальноукраїнських подій 1914—1939 рр 188
Завдання для узагальнення знань і підготовки до тематичного оцінювання за розділом V «Західноукраїнські землі в міжвоєнний період» 188

Розділ VI. Україна в роки Другої світової війни

§ 33—34. Україна на початку Другої світової війни (1939—1941 рр.) 189
§ 35—36. Україна на початку німецько-радянської війни 197
§ 37. Україна в умовах нацистської окупації 205
§ 38. Рух Опору та його течії в Україні 212
§ 39. Вигнання нацистських загарбників з України 217
§ 40. Україна на завершальному етапі війни. Радість і смуток перемоги 226
Практичні заняття.
1. Дослідження документів та матеріалів усної історії про Другу світову війну
2. Війна в пам'ятниках рідного краю
234
Завдання для узагальнення знань і підготовки до тематичного оцінювання за розділом VI «Україна в роки Другої світової війни (1939—1945 рр.)» 234
Основні поняття й терміни 235

Коментарі

Всього коментарів: 0