Історія України: підручник для 10 класу (стандарт, академічний рівень)

підручник 10 клас Історія України Пометун 2012 рік
Пометун О., Гупан Н.
Видавництво: Освіта
Рік: 2012
ISBN: 978-617-656-161-3
PDF (електронна книга)
Скачати

Навчальний матеріал охоплює події 1900-1939 рр. Окрім основного тексту, в підручнику представлено документи, ілюстрації, карти, біографічні матеріали. Учням пропонуються різнорівневі завдання і запитання, перевірочні тести, що дають їм можливість розмірковувати, дискутувати, формулювати власну точку зору. Для учнів 10-х класів, вчителів історії, абітурієнтів і всіх тих, хто цікавиться історією України XX століття.

РОЗДІЛ І. УКРАЇНА НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ

ТЕМА 1. Становище українських земель на початку XX ст.
ТЕМА 2. Особливості розвитку підприємництва в українських землях
ТЕМА 3. Суперечливі процеси модернізації суспільного життя
ТЕМА 4. Етносоціальні і політичні процеси в українських землях на початку XX ст
ТЕМА 5. Революційні події 1905-1907 рр. в Україні. Земельна реформа П. Столипіна
ТЕМА 6. Розвиток культури на початку XX ст
Узагальніть та перевірте свої знання з розділу І «Україна на початку XX ст.»

РОЗДІЛ ІІ. УКРАЇНА У РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. ПОЧАТОК УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

ТЕМА 7. Українські землі на початку Першої світової війни
ТЕМА 8. Воєнні дії на території України
ТЕМА 9. Початок Української революції
ТЕМА 10. Проголошення автономії України
ТЕМА 11. Ускладнення політичної, економічної і соціальної ситуацій в українських землях у липні - жовтні 1917 р.
Узагальніть та перевірте свої знання з розділу II «Україна в роки Першої світової війни. Початок української революції»

РОЗДІЛ III. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ У 1917-1921 рр.

ТЕМА 12. Від утворення Української Народної Республіки до проголошення її незалежності
ТЕМА 13. Занепад Центральної Ради. Українська Держава
ТЕМА 14. Директорія УНР
ТЕМА 15. Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР)
ТЕМА 16. Політика радянського уряду в Україні у 1919 р
ТЕМА 17. Україна в умовах згортання національно-демократичних процесів (1920-1921 рр.)
Узагальніть та перевірте свої знання з розділу III «Українська державність у 1917-1921 рр.»

РОЗДІЛ IV. КУЛЬТУРА І ДУХОВНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ 1917-1921 рр.

ТЕМА 18. Нові тенденції і чинники розвитку культурно-освітньої діяльності у 1917-1921 рр
ТЕМА 19. Подвижництво творців і діячів культури, їхній внесок у вітчизняну та світову культуру в 1917-1921 рр
ТЕМА 20. Діяльність радянської влади у сфері культури
Узагальніть та перевірте свої знання з розділу IV «Культура і духовне життя в Україні в 1917-1921 рр.»

РОЗДІЛ V. УКРАЇНСЬКА СРР В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1921-1928)

ТЕМА 21. Економічне і соціальне життя у роки НЕПу
ТЕМА 22. Входження України до складу СРСР
ТЕМА 23. Культура і духовне життя в роки НЕПу
Узагальніть та перевірте свої знання з розділу V «Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921-1928 рр.)»

РОЗДІЛ VI. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ У РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ (1920-1930)

ТЕМА 24.Модернізація промисловості
ТЕМА 25.Суцільна колективізація сільського господарства!
ТЕМА 26.Громадсько-політичне життя у 30-ті роки!
ТЕМА 27.Стан культури в Україні у 30-ті роки!
Узагальніть та перевірте свої знання з розділу VI «Соціально-економічні перетворення в радянській Україні (1929-1939)»:

РОЗДІЛ VII. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У 1921-1930 рр.

ТЕМА 28. Українські землі у складі Польщі
ТЕМА 29. Українські землі у складі Румунії і Чехо-Словаччини
Узагальніть та перевірте свої знання з розділу VII «Західноукраїнські землі у 1921-1939 рр.»:

РОЗДІЛ VIII. НАШ КРАЙ у 1900—1939-Х рр.

Ключ до тестів
Термінологічний словник
Картографічний додаток
Якщо хочете знати більше