1. Підручники
  2. 10 клас
  3. Історія України

Новітня історія України. Частина перша. 1914 -1939. Підручник для 10 класу

підручник 10 клас Історія України Турченко 2003 рік
Турченко Ф.
  • Видавництво: Генеза
  • Рік: 2003
  • ISBN: 966-504-069-3
  • PDF (електронна книга)
Скачати

У підручнику поданий систематизований виклад подій історії України, що охоплюють період між двома світовими війнами (1914-1939 рр.). В цей час Україна пройшла складний і важкий шлях від розчленованої між двома імперіями території до об'єднаної, проте лише формально незалежної республіки тоталітарного Радянського Союзу. В центрі уваги автора - перебіг подій Української революції 1917 - 1921 рр.

ВСТУПНЕ СЛОВО 3

Тема 1. УКРАЇНА В ПЕРШІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ

§ 1. Українські землі напередодні війни 4
§2. Плани Антанти і Троїстого союзу щодо України 8
§3. Позиції українців щодо воюючих сторін 12
§4. Захоплення російськими військами Галичини і Північної Буковини 18
§5. Воєнні дії на території України в 1915 - 1916 роках 22
§6. Українське суспільство і війна у 1915 - 1916 роках 27
§7. Україна в умовах наростання економічної та політичної кризи в Російській і Австро-Угорській імперіях 32
§8. Україна в Першій світовій війні. Повторювально-узагальнюючий урок 36

Тема 2. УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ (1917 - ПОЧАТОК 1918 РОКУ)

§9. Крах самодержавного режиму в Україні 40
§10. Початок української революції 46
§11. Проголошення автономії України 53
§12. Другий універсал та його наслідки 58
§13. Політична ситуація в Україні у липні - серпні 1917 року 62
§14. Наростання політичної боротьби у вересні - жовтні 1917 року 67
§15. Проголошення Української Народної Республіки 71
§16. Політичний курс Центральної Ради 76
§17. Початок установлення більшовицької влади в УНР 81
§18. Проголошення у Харкові радянської влади 84
§19. Війна Радянської Росії з Українською Народною Республікою і проголошення незалежності УНР 88
§20. Перша спроба радянізації України 93
§21. Українська революція (1917 - початок 1918 року). Повторювально-узагальнюючий урок 99

Тема 3. УКРАЇНА В БОРОТЬБІ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (1918 - 1920 РОКИ)

§22. Берестейський мирний договір 104
§23. Відновлення контролю Центральної Ради над Україною. Гетьманський переворот 108
§24. Внутрішня та зовнішня політика Української держави 112
§25. Боротьба проти гетьманського режиму 118
§26. Відновлення Української Народної Республіки. Директорія УНР 123
§27. Поразка Директорії 130
§28. Західноукраїнська Народна Республіка 135
§29. Польсько-українська війна і поразка ЗУНР 141
§30. Політика радянської влади в Україні 1919 року 146
§31. Боротьба за Наддніпрянську Україну влітку 1919 року 157
§32. Крах денікінщини в Україні 161
§33. Відновлення більшовицького режиму наприкінці 1919 - на початку 1920 року 166
§34. «Воєнний комунізм» в Україні 1920 року 173
§35. Радянсько-Польська війна та Україна 178
§36. Розгром Врангеля 185
§37. Освіта і наука України 1917 - 1920 років 190
§38. Українське мистецтво і церковне життя 1917-1920 років 199
§39. Наш край у 1917 - 1920 роках 207
§40. Україна у боротьбі за збереження державної незалежності (1918 — 1920). Повторювально-узагальнюючий урок 207

Тема 4. УКРАЇНСЬКА СРР В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1921 - 1928 РОКИ)

§41. Україна наприкінці 1920 - на початку 1921 року 213
§42. Перехід до нової економічної політики 217
§43. Передумови включення У СРР до складу СРСР 222
§44. Статус України у складі Радянського Союзу 229
§45. Відбудова промисловості 232
§46. Відбудова сільського господарства 235
§47. Політика українізації 239
§48. Освіта і наука в роки НЕПу 243
§49. Література і мистецтво. Церковне життя 248
§50. Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921-1928 роки). Повторювально-узагальнюючий урок 252

Тема 5. РАДЯНСЬКА МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ (1928 - 1939 РОКИ)

§51. Україна і зміна політичного курсу ВКП(б) 255
§52. Початок сталінської індустріалізації України 260
§53. Друга і третя п'ятирічки та їх підсумки 265
§54. Прискорена колективізація 271
§55. Розселяиювання України 276
§56. Голодомор 1932 - 1933 років 279
§57. Колгоспи після голодомору 285
§58. Соціально-політичний лад України 288
§59. Масові репресії та їх жертви в Україні 292
§60. Стан культури в Україні в 30-х роках 299
§61. Література та мистецтво. Антицерковна політика влади 306
§62. Радянська модернізація України (1928-1939 роки). Повторювально-узагальнюючий урок 311

Тема 6. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В 1920 - 1939 РОКАХ

§63. Українські землі у складі Польщі 316
§64. Партії і політична боротьба на українських землях Польщі 324
§65. Українські землі у складі Румунії 330
§66. Закарпаття у складі Чехо-Словаччини 335
§67. Західноукраїнські землі в 1920 - 1939 роках. Повторювально-узагальнюючий урок 341
Термінологічний словник 344
Список скорочень 347