Хімія: Підручник для 10 класу (стандарт, академічний рівень)

підручник 10 клас Хімія Ярошенко 2010 рік
Ярошенко О.
Видавництво: Грамота
Рік: 2010
ISBN: 978-966-349-258-2
PDF (електронна книга)
Скачати

У підручнику дотримана єдність теоретичних знань, методів їх пізнання, досягнень вітчизняної науки і хімічної промисловості, практичного застосування знань. Навчальний матеріал, що вивчається лише на академічному рівні, винесено в окрему рубрику. Шкільний експеримент представлений усіма його видами: описано хід виконання та результати демонстраційних дослідів, уміщено завдання та інструкції для виконання лабораторних дослідів і практичних робіт.

Вступне слово

Повторення питань курсу хімії основної школи

§1. Загальні відомості про найважливіші класи неорганічних сполук
§2. Періодичний закон і будова атома. Види хімічного зв’язку

Тема 1. Неметалічні елементи та їхні сполуки

§3. Неметалічні елементи, розташування в періодичній системі, загальна характеристика
§4. Прості речовини неметали. Явище алотропії
§5. Основні хімічні властивості та застосування неметалів. Поширення неметалічних елементів у природі
§6. Леткі водневі сполуки неметалічних елементів
§7. Солі амонію. Якісні реакції на йон амонію та хлорид-іон
§8. Оксиди та гідрати (гідратні форми) оксидів неметалічних елементів
§9. Сульфатна кислота і сульфати
§10. Нітратна кислота і нітрати
§11. Загальні відомості про мінеральні добрива
§12. Карбонатна кислота. Солі карбонатної кислоти, їх поширення та застосування
§13. Практична робота 1. Добування вуглекислого газу. Взаємоперетворення карбонатів і гідрогенкарбонатів
§14. Будівельні матеріали: скло, цемент, бетон, їх використання
§15. Колообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі
Узагальнимо вивчене
Готуємося до тематичного контролю знань

Тема 2. Металічні елементи та їхні сполуки

§16. Загальна характеристика металічних елементів та утворених ними простих речовин
§17. Фізичні властивості та застосування металів
§18. Загальні хімічні властивості металів, корозія металів
§19. Лужні, лужноземельні елементи. Магній
§20. Поширеність сполук лужних, лужноземельних елементів і Магнію. Поняття про твердість води
§21. Алюміній як хімічний елемент і проста речовина. Сполуки Алюмінію
§22. Ферум як хімічний елемент. Проста речовина залізо. Сполуки Феруму(ІІ) і Феруму(ІІІ)
§23. Застосування хімічних знань у дослідницькій діяльності.
Практична робота 2. Розв’язування експериментальних задач
§24. Загальні способи добування металів. Розвиток металургії в Україні
§25. Виробництво чавуну і сталі
Узагальнимо вивчене
Готуємося до тематичного контролю знань
Відповіді до розрахункових задач
Термінологічний словник
Предметний покажчик
Список додаткової літератури та інтернет-джерел для поглиблення і розширення знань