Хімія (рівень стандарту): підручник для 10 класу

підручник 10 клас Хімія Ярошенко 2018 рік
НОВА програма
Ярошенко О.
Видавництво: Оріон
Рік: 2018
ISBN: 978-617-7485-76-5
PDF (електронна книга)
Скачати

Анотація відсутня.

ПОВТОРЕННЯ ПОЧАТКОВИХ ПОНЯТЬ ПРО ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ 7

Тема 1. ТЕОРІЯ БУДОВИ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

12
§ 1 Теорія будови органічних сполук 13
§ 2 Ковалентні карбон-карбонові зв'язки в молекулах органічних сполук. Класифікація органічних сполук 19

Тема 2. ВУГЛЕВОДНІ

26
§ 3. Алкани. Структурна ізомерія й систематична номенклатура алканів 27
§ 4. Хімічні властивості алканів 35
§ 5. Алкени. Систематична номенклатура й ізомерія алкенів 40
§ 6. Хімічні властивості етену та застосування алкенів 45
§ 7. Алкіни. Ізомерія, номенклатура, хімічні властивості алкінів 51
§ 8. Арени. Бензен 58
§ 9. Добування і взаємозв'язок вуглеводнів 62
§ 10. Виконання завдань різної складності 66

Тема 3. ОКСИГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУК

70
§ 11. Спирти 71
§ 12. Хімічні властивості та добування насичених одноатомних спиртів 76
§ 13. Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об'єму продукту реакції, реагент якої містить певну частку домішок 81
§ 14. Фенол 84
§ 15. Альдегіди 88
§ 16. Карбонові кислоти 94
§ 17. Хімічні властивості й добування насичених одноосновних карбонових кислот. Поняття про естери 99
§ 18. Гідроліз естерів. Жири як представники естерів 105
§ 19. Вуглеводи. Глюкоза 112
§ 20. Сахароза, крохмаль і целюлоза 120
§ 21. Практична робота 1. Розв’язування експериментальних задач 125
§ 22. Виконання завдань різної складності 127

Тема 4. НІТРОГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

131
§ 23. Насичені й ароматичні аміни 132
§ 24. Амінокислоти. Пептиди 138
§ 25. Білки 144
§ 26. Біологічна роль амінокислот і білків 150
§ 27. Виконання завдань різної складності 154

Тема 5. СИНТЕТИЧНІ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНІ РЕЧОВИНИ І ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ НА ЇХ ОСНОВІ

157
§ 28. Полімери 158
§ 29. Пластмаси 162
§ 30. Каучуки, гума 170
§ 31. Волокна. Штучні й синтетичні волокна 177
§ 31. БАГАТОМАНІТНІСТЬ І ЗВ’ЯЗКИ МІЖ КЛАСАМИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН 184
§ 33. ВІТАМІНИ Й ФЕРМЕНТИ 187
§ 34. РОЛЬ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ В РОЗВ’ЯЗАННІ СИРОВИННОЇ, ЕНЕРГЕТИЧНОЇ, ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОБЛЕМ, СТВОРЕННІ НОВИХ МАТЕРІАЛІВ 193
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК 198
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 200
ДОДАТКИ
Відповіді до розрахункових задач 206
Орієнтовні теми навчальних проектів 207

Коментарі

Всього коментарів: 0