Правознавство: підручник для 10 класу (стандарт, академічний рівень)

підручник 10 клас Правознавство Гавриш 2010 рік
Гавриш С., Сутковий В., Філіпенко Т.
Видавництво: Генеза
Рік: 2010
ISBN: 978-966-11-0019-9
PDF (електронна книга)
Скачати

Автори врахували зміст сучасної системи знань про державно-правові явища та особливості організації навчального процесу на стандартному та академічному рівнях. Матеріал викладений з урахуванням вікових особливостей учнів 10-х класів та направлений на оволодіння ними найважливішими поняттями і термінами, вироблення основ правомірної поведінки. Підручник сприятиме розвитку критичного мислення, рефлексії, умінню розмірковувати. Під час користування підручником учням допоможуть піктограми.

Частина перша. Основи теорії держави

§ 1. Історичний аспект виникнення держави 6
§ 2. Загальна характеристика держави та державної влади 21
§ 3. Державний лад 36
§ 4. Політичні режими 47
§ 5. Особа, суспільство, держава 56
§ 6. Правова та соціальна держава 69
Завдання для узагальнення за темою 78

Частина друга. Основи теорії права та правовідносин

§ 7. Поняття та характеристика права 83
§ 8. Поняття і структура правової системи  98
§ 9 10. Правовідносини 112
§ 11-12. Правопорядок і правопорушення 125
§ 13. Юридична відповідальність 137
Завдання для узагальнення за темою 143

Частина третя. Основи публічного права України

§ 14. Конституційне право 148
§ 15. Основні права, свободи і обов’язки громадян України 162
§ 16. Особливості організації державної влади в Україні 178
§ 17. Органи державної влади в Україні 188
§ 18. Місцеве самоврядування в Україні 213
§ 19. Фінансове право 222
§ 20. Адміністративне право 236
§ 21. Екологічне право 251
§ 22. Кримінальне право. Поняття злочину 264
§ 23. Кримінальна відповідальність 282
Завдання для узагальнення за темою 291

Частина четверта. Основи приватного права України

§ 24. Загальна характеристика цивільного права. Право власності 297
§ 25. Захист цивільних прав. Цивільно-правова відповідальність 314
§ 26. Правочини. Поняття спадкового права 323
§ 27. Сімейне право. Житлове право 337
§ 28. Земельне право 355
§ 29. Загальна характеристика трудового права. Трудовий договір 368
§ 30. Трудова дисципліна. Відповідальність за порушення трудового законодавства 384
Завдання для узагальнення за темою 393
Глосарій 398