Правознавство: підручник для 10 класу (стандарт, академічний рівень)

підручник 10 клас Правознавство Наровлянський 2010 рік
Наровлянський О.
Видавництво: Грамота
Рік: 2010
ISBN: 978-966-349-262-9
PDF (електронна книга)
Скачати

Підручник допоможе учням поглибити та розширити знання з правознавства, ознайомить їх з найважливішими нормами українського права, допоможе навчитися захищати свої права, приймати виважені правомірні рішення в багатьох життєвих ситуаціях.

Від автора

Частина перша ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ

§1.Історичний аспект виникнення держави
§2.Загальна характеристика держави та державної влади
§3.Державний лад
§4.Особа, суспільство, держава
Підсумкові запитання та завдання до частини першої
Тестові завдання

Частина друга ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА ТА ПРАВОВІДНОСИН

§5. Поняття і загальна характеристика права
§6. Поняття і структура системи права
§7-8. Правовідносини
§9-10. Правопорядок і правопорушення
§11. Юридична відповідальність
Підсумкові запитання та завдання до частини другої
Тестові завдання

Частина третя ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§12. Конституційне право України
§13. Основні права, свобода та обов’язки громадян України
§14. Вибори. Референдум
§15. Верховна Рада України та Президент України в системі органів державної влади
§16. Органи виконавчої та судової влади в Україні. Місцеве самоврядування
§17. Фінансове право
§18. Адміністративне право
§19. Екологічне право
§20. Кримінальне право
§21. Кримінальна відповідальність
Підсумкові запитання та завдання до частими третьої — Тестові завдання

Частина четверта ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§22.Цивільне право
§23.Цивільно-правові правочини. Спадкове право
§24.Захист цивільних прав
§25.Сімейне право. Житлове право
§26.Земельне право
§27.Трудове право
§28.Робочий час і час відпочинку. Трудова дисципліна
Підсумкові запитання та завдання до частини четвертої
Тестові завдання
Термінологічний словник