Правознавство ­(профільний ­рівень)­ : ­підручник ­для ­10 ­класу

підручник 10 клас Правознавство Наровлянський 2018 рік
НОВА програма
Наровлянський О.
Видавництво: Грамота
Рік: 2018
ISBN: 978-966-349-684-9
PDF (електронна книга)
Скачати

Підручник відповідає вимогам Державного стандарту освіти та чинній програмі з правознавства для 10 класу (2017 р., профільний рівень).

Видання ознайомить учнів з основами теорії права та теорії держави, а також із конституційним правом України. Підручник містить цікаві завдання для практичних робіт, витяги з нормативних актів України (станом на 1 січня 2018 р.) та інших країн.

Підручник сприяє формуванню в учнів ключових і предметних компетентностей (застосування знань із правознавства на практиці).

Від автора 3
Блок 1. Основи теорії держави і права

РОЗДІЛ 1. ДЕРЖАВА

Тема 1. ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

§ 1. Влада і суспільство в додержавний період 4
§ 2. Теорії походження держави та права 8
§ 3. Історичні типи держав і цивілізаційний підхід 11

Тема 2. ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, СУТНІСТЬ ДЕРЖАВИ

§ 4. Поняття та ознаки держави. Суверенітет та його види 14
§ 5. Поняття та види функцій держави. Сутність держави 18

Тема 3. ДЕРЖАВНИЙ ЛАД

§ 6. Поняття «державний лад». Форма державного правління 23
§ 7. Форма державного (територіального) устрою 28
§ 8. Форма державно - політичного режиму 32
Практичне заняття № 1. Порівняльна характеристика державного ладу зарубіжних країн 34

Тема 4. НАРОДОВЛАДДЯ

§ 9. Народовладдя та народне волевиявлення 36
§ 10. Поняття та види виборів 41
§ 11. Виборчий процес 45
§ 12. Поняття та види виборчих систем 50

Тема 5. ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

§ 13. Державна влада та її ознаки. Державний апарат 54
§ 14. Органи законодавчої влади 59
§ 15. Органи виконавчої влади 64
§ 16. Судова влада та правоохоронні органи 69

Тема 6. ДЕРЖАВА, ОСОБА, СУСПІЛЬСТВО

§ 17. Співвідношення держави, особи, суспільства 74
Повторення та узагальнення 81

РОЗДІЛ 2. ПРАВО

Тема 1. ПРАВО ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД СОЦІАЛЬНИХ НОРМ

§ 18. Система соціальних норм 82
§ 19. Місце і роль права в системі соціальних норм 85
§ 20. Функції та принципи права 87
§ 21. Реалізація норм права 92

Тема 2. СИСТЕМА ПРАВА

§ 22. Правова система і правові сім’ї 94
§ 23. Система права 99
§ 24. Норма права та її структура 101

Тема 3. ФОРМИ ПРАВА. ДЖЕРЕЛА ПРАВА

§ 25. Форми права. Джерела права 105
Практичне заняття № 2. Особливості норм права 108

Тема 4. ЗАКОНОДАВСТВО

§ 26. Поняття «законодавство» 109
§ 27. Нормативно-правові акти 111
§ 28. Закон і підзаконний акт 115

Тема 5. ПРАВОТВОРЕННЯ. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА

§ 29. Правотворчість і реалізація норм права 119
§ 30. Тлумачення норм права 121
§ 31. Систематизація законодавства 124
Практичне заняття № 3. Види систематизації правових актів 128

Тема 6. ПРАВОВІДНОСИНИ

§ 32. Правові відносини. Види правовідносин 129
§ 33. Суб’єкти правовідносин 132

Тема 7. ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА ТА ПРАВОПОРУШЕННЯ

§ 34. Правова поведінка 135
§ 35. Правопорушення 139

Тема 8. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

§ 36. Основи юридичної відповідальності 143
Практичне заняття № 4. Правопорушення та юридична відповідальність 147

Тема 9. ЗАКОННІСТЬ І ПРАВОПОРЯДОК

§ 37. Поняття законності та правопорядок 148

Тема 10. ПРАВОСВІДОМІСТЬ

§ 38. Правосвідомість і види правосвідомості 151
Повторення та узагальнення 154
Блок II. Основи публічного права України

РОЗДІЛ 1. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Тема 1. ПОНЯТТЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 39. Загальна характеристика конституційного права України 155
§ 40. Від Декларації про державний суверенітет України до Закону України «Про правонаступництво України» 159

Тема 2. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ

§ 41. Форма правління, форма територіального устрою та політичного режиму України 163
§ 42. Національні відносини та державна символіка в Україні 167

Тема 3. ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ

§ 43-44. Громадянство України 171
Практичне заняття № 5. Громадянство України 177

Тема 4. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ПРАВ ЛЮДИНИ

§ 45. Історія розвитку міжнародного права людини 179
§ 46. Гарантії прав людини та система їхнього захисту 181

Тема 5. ПРАВА, СВОБОДИ Й ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА

§ 47. Конституційні права та свободи людини й громадянина та їхнє забезпечення 184
§ 48. Особисті (громадянські) права та свободи 187
§ 49. Політичні права та свободи людини й громадянина 190
§ 50. Економічні, соціальні та культурні права людини й громадянина 193
§ 51. Конституційні обов'язки громадян України 197
§ 52. Особливості правового статусу окремих категорій осіб. Воєнний та надзвичайний стан 201
Практичне заняття № 6. Міжнародні гарантії прав людини на свободу світогляду та віросповідання 207
Практичне заняття № 7. Міжнародні гарантії прав людини, мир, здоров'я та безпечне довкілля 209
Практичне заняття № 8. Міжнародні гарантії прав дитини 210
Практичне заняття № 9. Застосування Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод.
Обов’язковість практики Європейського суду з прав людини в Україні
213

Тема 6. НАРОДОВЛАДДЯ В УКРАЇНІ

§ 53. Пряме народовладдя в Україні 214
§ 54. Виборча система України 216

Тема 7. ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА УКРАЇНИ

§ 55. Верховна Рада України 220
§ 56. Порядок роботи Верховної Ради України 224

Тема 8. ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

§ 57. Президент України: правовий статус і повноваження 231

Тема 9. ВИКОНАВЧА ВЛАДА В УКРАЇНІ

§ 58. Виконавча влада в Україні 238

Тема 10. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

§ 59. Місцеве самоврядування 242
Практичне заняття № 10. Вибори до органів місцевого самоврядування 247

Тема 11. СУДОВА ВЛАДА В УКРАЇНІ

§ 60. Судова влада в Україні. Конституційний Суд України 247
§ 61. Суди загальної юрисдикції в Україні 251

Тема 12. ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ ТА АДВОКАТУРА

§ 62. Правоохоронні органи України 257
Практичне заняття № 11. Презумпція невинуватості та забезпечення доведення вини 266

Коментарі

Всього коментарів: 0