1. Підручники
  2. 10 клас
  3. Українська мова

Українська мова: підручник для 10 класу (академічний рівень)

підручник 10 клас Українська мова Глазова 2010 рік
Глазова О., Кузнецов Ю.
  • Видавництво: Зодіак-ЕКО
  • Рік: 2010
  • ISBN: 978-966-7090-73-9
  • PDF (електронна книга)
Скачати

Підручник продовжує серію підручників нового покоління для 12-річної школи, що поєднуючи діяльнісно-комунікативний підхід, цілісне подання матеріалу, формування громадянської компетентності, глибоко продумане оформлення, втілюють у життя новий - особистісно орієнтований погляд на вивчення рідної мови в школі: гармонійне поєднання соціокультурної, діяльнісної, мовної і мовленнєвої змістових ліній, що зливаючись воєдино на кожному уроці, виховують особистість учня.

ВСТУП

Мовлення як предмет вивчення стилістики і культури мовлення
​Стилістика та її підрозділи: стилістика мови (практична) і стилістика мовлення (функціональна)

ПРАКТИЧНА СТИЛІСТИКА Й КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ

СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ФОНЕТИКИ

§1. Загальна характеристика звукового складу української мови
§2. Стилістична роль відтворення звуків у художніх текстах
§3. Милозвучність української мови - характерна ознака всіх її стилів
§4. Норми вимови
Вимова голосних звуків
Вимова приголосних звуків. Позначення приголосних звуків на письмі
§5. Тематичні виписки. Тези. Конспект прочитаного
§6. Бібліографія. Анотація

СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ЛЕКСИКОЛОГІЇ

§7. Слово і його лексичне значення
§8. Стилістично нейтральна лексика; емоційно й експресивно забарвлені засоби, що надають мовленню певного стильового відтінку
§9. Специфічно побутова лексика; просторічні слова, їхні стилістичні функції
§10. Професійно-виробнича лексика; наукова й ділова лексика, її стилістичні функції
§11. Діалектні слова
Застарілі слова, неологізми, їхні стилістичні функції
§12. Запозичені слова, їхні стилістичні функції
§13. Лексико-стилістичні синоніми та їхні види
§14. Переносне значення слів. Тропи
§15. Антоніми. Пароніми

СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ФРАЗЕОЛОГІЇ

§16. Основні групи фразеологізмів
§17. Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів

СЛОВОТВОРЧІ ЗАСОБИ СТИЛІСТИКИ

§18. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів
§19. Стилістична синоніміка морфем

УВАГА: ПРАВОПИС

Написання слів із ненаголошеними голосними
Складні випадки вживання м’якого знака та апострофа
Складні випадки правопису слів із подвоєнням і подовженням приголосних
Спрощення в групах приголосних
Уподібнення приголосних
Чергування голосних і приголосних звуків
Складні випадки написання слів іншомовного походження
Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах

ЗВ'ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ

Усний докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням
Відгук про твір мистецтва в публіцистичному стилі
Виступ на зборах, семінарах
Стаття в газету на морально-етичну тему
Усний докладний переказ тексту з творчим завданням
Письмовий докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням

Я ЗНАЮ! Я ВМІЮ! Я МОЖУ! (запитання і завдання для контролю)
ДО ВАШОГО МОВНОГО ПОРТФОЛІО
ТРЕНІНГ СПІЛКУВАННЯ

ДОВІДКОВЕ БЮРО
«НЕ БІЙТЕСЬ ЗАГЛЯДАТИ У СЛОВНИК...»

Тлумачний словничок
Термінологічний словничок

УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНІ ТАБЛИЦІ, СХЕМИ РОЗБОРУ ТА ПАМ’ЯТКИ