Українська мова: Підручник для 10-11 класів

підручник 10-11 класи Українська мова Олійник 1995 рік
Олійник О.
Видавництво: Альфа
Рік: 1995
ISBN: 5-7707-0290-7
PDF (електронна книга)
Скачати
Анотація відсутня :(

ТЕМА 1. Графіка і орфографія. Культура української мови. Поняття культури мови. Функції мови. Мовна культура
ТЕМА 2. Правопис голосних. Культура української мови: слововживання, вибір слова, лексична сполучуваність
ТЕМА 3. Правопис приголосних. Культура української мови. Слововживання. Лексична сполучуваність
ТЕМА 4. Вживання м’якого знака. Культура української мови: як правильно?
ТЕМА 5. Вживання апострофа. Культура української мови: слововживання, вибір слова, лексична сполучуваність
ТЕМА 6. Правопис префіксів. Культура української мови: як правильно?
ТЕМА 7. Вживання великої букви. Культура української мови
ТЕМА 8. Правопис складних слів. Культура української мови
ТЕМА 9. Правопис прислівників. Культура української мови
ТЕМА 10. Правопис сполучників. Культура української мови
ТЕМА 11. Правопис прийменників. Культура української мови
ТЕМА 12. Правопис часток. Правопис частки НЕ
ТЕМА 13. Тире між підметом і присудком. Тире в неповному реченні
ТЕМА 14. Розділові знаки при однорідних членах речення. Розділові знаки в реченні з узагальнюючими словами при однорідних членах речення. Культура української мови
ТЕМА 15. Розділові знаки при відокремлених членах речения. Культура української мови
ТЕМА 16. Розділові знаки при уточнюючих та пояснюючих членах речення. Культура української мови
ТЕМА 17. Розділові знаки при звертанні. Культура української мови Розділові знаки при звертанні
ТЕМА 18. Розділові знаки при вставних і вставлених конструкціях. Культура української мови
ТЕМА 19. Розділові знаки при вигуках, стверджувальних, заперечних та питальних словах. Культура української мови
ТЕМА 20. Розділові знаки в складнопідрядних реченнях. Культура української мови
ТЕМА 21. розділові знаки в складносурядних реченнях. Культура української мови
ТЕМА 22. Розділові знаки в складних безсполучникових реченнях. Культура української мови
ТЕМА 23. Розділові знаки при прямій мові. Розділові знаки при цитатах та діалозі. Культура української мови

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО
КОНТРОЛЬНІ ДИКТАНТИ
ЛІТЕРАТУРА