1. Підручники
  2. 11 клас
  3. Алгебра

Алгебра: підручник для 11 клас (академічний, профільний рівень)

підручник 11 клас Алгебра Мерзляк 2011 рік
Мерзляк А. та ін.
  • Видавництво: Гімназія
  • Рік: 2011
  • ISBN: 978-966-474-145-0
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

Від авторів 3
Умовні позначення 4

§ 1. Похідна та її застосування

1. Границя числової послідовності 6
2. Уявлення про границю функції в точці та про неперервність функції в точці 15
3. Означення границі функції в точці 21
4. Теорема про арифметичні дії з границями функцій у точці 27
5. Неперервність функції в точці. Властивості неперервних функцій 31
• Перша чудова границя 41
6. Приріст функції. Задачі, які приводять до поняття похідної 45
7. Поняття похідної 53
• Доведення формул похідних функцій у = sin x і у = cos x 67
8. Правила обчислення похідних 68
9. Рівняння дотичної 81
10. Теореми Ферма, Ролля, Лагранжа 89
11. Ознаки зростання і спадання функції 95
12. Точки екстремуму функції 107
13. Найбільше і найменше значення функції на відрізку 121
14. Друга похідна. Поняття опуклості функції 132
15. Побудова графіків функцій 139
Завдання в тестовій формі «Перевір себе» №1 150

§ 2. Показникова і логарифмічна функції

16. Степінь з довільним дійсним показником. Показникова функція 154
17. Показникові рівняння 166
18. Показникові нерівності 175
19. Логарифм і його властивості 181
20. Логарифмічна функція та її властивості 193
21. Логарифмічні рівняння 202
22. Логарифмічні нерівності 216
23. Похідні показникової та логарифмічної функцій 224
• Моя любов — Україна і математика 233
Завдання в тестовій формі «Перевір себе» №2 235

§ 3. Інтеграл та його застосування

24. Первісна 238
25. Правила знаходження первісної 245
26. Площа криволінійної трапеції. Визначений інтеграл 254
27. Обчислення об’ємів тіл 269
• Розумом він перевершив рід людський 274
Завдання в тестовій формі «Перевір себе» №3 278

§ 4. Елементи теорії ймовірностей ї математичної статистики

28. Комбінаторні правила суми та добутку 282
29. Перестановки, розміщення, комбінації 288
30. Частота та ймовірність випадкової події 297
31. Статистичний аналіз даних 311
Завдання в тестовій формі «Перевір себе» №4 324

§ 5. Рівняння і нерівності. Узагальнення та систематизація

32. Про появу сторонніх коренів і втрату розв’язків рівнянь 328
33. Основні методи розв’язування рівнянь 340
34. Основні методи розв’язування нерівностей 350

§ 6. Тестові завдання для повторення курсу алгебри

Завдання в тестовій формі «Перевір себе» №5 360
Завдання в тестовій формі «Перевір себе» №6 363
Завдання в тестовій формі «Перевір себе» №7 367
Завдання в тестовій формі «Перевір себе» №8 371
Завдання в тестовій формі «Перевір себе» №9 374
Завдання в тестовій формі «Перевір себе» №10 378
Завдання в тестовій формі «Перевір себе» №11 381
Завдання в тестовій формі «Перевір себе» №12 384
Відповіді та вказівки до вправ 388
Відповіді до завдань у тестовій формі «Перевір себе» 424
Предметний покажчик 427