1. Підручники
  2. 11 клас
  3. Астрономія

Фізика і астрономія (рівень стандарту) : підручник для 11-го класу

підручник 11 клас Фізика Сиротюк 2019 рік
НОВА програма
Сиротюк В., Мирошніченко Ю.
  • Видавництво: Генеза
  • Рік: 2019
  • ISBN: 978-966-11-0982-6
  • PDF (електронна книга)
Скачати

Анотація відсутня.

Шановні одинадцятикласниці та одинадцятикласники! 3

ФІЗИКА

Розділ 1. ЕЛЕКТРОДИНАМІКА  
§ 1. Електромагнітна взаємодія. Електричне поле. Закон Кулона. Напруженість електричного поля 4
§ 2. Речовина в електричному полі. Провідники і діелектрики в електричному полі 8
§ 3. Робота за час переміщення заряду в однорідному електричному полі. Потенціал електричного поля. Різниця потенціалів 10
§ 4. Електроємність. Електроємність плоского конденсатора. З’єднання конденсаторів. Енергія електричного поля 12
Задачі та вправи 18
§ 5. Електричний струм. Електричне коло. З’єднання провідників 19
§ 6. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Правило Кірхгофа 22
§ 7. Робота та потужність електричного струму 25
§ 8. Заходи та засоби безпеки під час роботи з електричними пристроями 27
Задачі та вправи 31
§ 9. Електричний струм у металах. Надпровідність 34
§ 10. Електричний струм у напівпровідниках 38
§ 11. Електричний струм в електролітах. Електролітична дисоціація 43
§ 12. Електричний струм у газах 45
§ 13. Електричний струм у вакуумі 49
Задачі та вправи 51
§ 14. Взаємодія струмів. Магнітне поле. Дія магнітного поля на провідник зі струмом 53
§ 15. Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції 55
§ 16. Сила Ампера. Сила Лоренца 58
Задачі та вправи 61
§ 17. Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції 64
§ 18. Індуктивність. Енергія магнітного поля струму. Густина енергії магнітного поля 68
Задачі та вправи 71
Перевір свою компетентність 74
Тестові завдання 77
Розділ 2. КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ  
§ 19. Коливальний рух. Гармонічні коливання 82
§ 20. Математичний і пружинний маятники. Період коливань маятників 86
§ 21. Вільні та вимушені коливання. Резонанс 87
§ 22. Поширення механічних коливань у пружному середовищі 89
Задачі та вправи 93
§ 23. Коливальний контур. Виникнення електромагнітних коливань у коливальному контурі 95
§ 24. Гармонічні електромагнітні коливання. Частота власних коливань контуру 96
§ 25. Вимушені електромагнітні коливання. Резонанс 99
§ 26. Змінний струм. Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму 100
§ 27. Електромагнітне поле. Електромагнітні хвилі 106
§ 28. Властивості електромагнітних хвиль 108
§ 29. Принципи радіозв’язку, телебачення та стільникового зв’язку 110
Задачі та вправи 115
§ 30. Розвиток поглядів на природу світла. Електромагнітна теорія світла 118
§ 31. Поширення світла в різних середовищах. Ефект Доплера 121
§ 32. Дисперсія світла 123
§ 33. Інтерференція світла 125
§ 34. Дифракція світла 129
§ 35. Поляризація світла 132
§ 36. Основні фотометричні величини 134
Задачі та вправи 137
§ 37. Геометрична оптика як граничний випадок хвильової. Закони геометричної оптики 139
§ 38. Оптичні прилади та їх застосування 145
Задачі та вправи 148
Перевір свою компетентність 150
Тестові завдання 152
Розділ 3. КВАНТОВА ФІЗИКА  
§ 39. Квантові властивості світла. Постулати Бора 156
§ 40. Випромінювання та поглинання світла атомами. Спектри. Спектральний аналіз та його застосування 159
Задачі та вправи 164
§ 41. Розвиток квантової фізики. Гіпотеза Планка 165
§ 42. Фотон. Енергія, маса, імпульс фотона. Фотоелектричний ефект 167
§ 43. Застосування фотоефекту 169
Задачі та вправи 172
§ 44. Атомне ядро. Ядерні сили. Енергія зв’язку атомних ядер 173
§ 45. Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду 176
§ 46. Ядерні реакції. Ланцюгова реакція поділу ядер урану 179
§ 47. Фізичні основи ядерної енергетики 181
§ 48. Дозиметрія. Дози випромінювання. Захист від йонізуючого випромінювання 186
§ 49. Елементарні частинки, їхня класифікація, реєстрація та характеристика 190
Задачі та вправи 196
Перевір свою компетентність 197
Тестові завдання 199

АСТРОНОМІЯ

Розділ 1. ОСНОВИ ПРАКТИЧНОЇ АСТРОНОМІЇ  
§ 1. Небесні світила та небесна сфера. Сузір’я 202
§ 2. Небесні координати. Системи координат 206
§ 3. Видимі рухи Сонця та планет. Конфігурації та умови видимості планет 209
§ 4. Закони Кеплера та їхній зв’язок із законами Ньютона 215
§ 5. Визначення відстаней до небесних тіл 217
§ 6. Астрономія та визначення часу. Календар 219
Задачі та вправи 225
Перевір свою компетентність 227
Тестові завдання 228
Розділ 2. ФІЗИКА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ  
§ 7. Земля і Місяць 229
§ 8. Планети земної групи 233
§ 9. Планети-гіганти 238
§ 10. Супутники планет 243
§ 11. Карликові планети та малі тіла Сонячної системи 246
§ 12. Космічні дослідження об’єктів Сонячної системи. Рух штучних супутників та автоматичних міжпланетних станцій 252
§ 13. Розвиток космонавтики 255
§ 14. Космогонія Сонячної системи 257
Задачі та вправи 261
Перевір свою компетентність 262
Тестові завдання 263
Розділ 3. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ФІЗИЧНИХ І АСТРОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
§ 15. Дослідження електромагнітного випромінювання небесних тіл 265
§ 16. Принцип дії і будова оптичного та радіотелескопа, детекторів нейтрино та гравітаційних хвиль. Сучасні наземні телескопи 267
§ 17. Приймачі випромінювання. Дослідження тіл Сонячної системи та Всесвіту за допомогою космічних апаратів 272
Задачі та вправи 277
Перевір свою компетентність 277
Тестові завдання 278
Розділ 4. ЗОРІ І ГАЛАКТИКИ  
§ 18. Сонце, його фізичні характеристики, будова та джерела енергії 280
§ 19. Будова сонячної атмосфери. Прояви сонячної активності та їхній вплив на Землю 283
§ 20. Основні характеристики зір 288
§ 21. Температура та розміри зір. Зорі та їхня класифікація. Маса зір. Планетні системи інших зір 290
§ 22. Еволюція зір. Білі карлики 294
§ 23. Фізично-змінні зорі. Нейтронні зорі. Чорні діри 299
§ 24. Наша Галактика. Молочний Шлях. Будова Галактики. Місце Сонячної системи в Галактиці 303
§ 25. Міжзоряне середовище 306
§ 26. Зоряні системи — галактики. Світ галактик 309
Задачі та вправи 314
Перевір свою компетентність 315
Тестові завдання 316
Розділ 5. ВСЕСВІТ  
§ 27. Всесвіт. Проблеми космології 318
§ 28. Фундаментальні взаємодії в природі. Роль фізичної та астрономічної наук у формуванні наукового світогляду сучасної людини. Єдина природничо-наукова картина світу 322
§ 29. Історія розвитку уявлень про Всесвіт 326
§ 30. Основні положення спеціальної теорії відносності 328
§ 31. Людина у Всесвіті. Антропний принцип. Імовірність життя на інших планетах. Унікальність нашого Всесвіту. Питання існування інших всесвітів 330
Задачі та вправи 334
Перевір свою компетентність 334
Тестові завдання 335
Практикум з розв’язування задач 337
Лабораторний практикум 343
Відповіді до задач та вправ 361
Предметно-іменний покажчик 364