1. Підручники
  2. 11 клас
  3. Астрономія

Фізика і астрономія (профільний рівень) : підручник для 11-го класу

підручник 11 клас Фізика Засєкіна 2019 рік
НОВА програма
Засєкіна Т., Засєкін Д.
  • Видавництво: Оріон
  • Рік: 2019
  • ISBN: 978-617-7712-53-3
  • PDF (електронна книга)
Скачати

Анотація відсутня.

Передмова 3

Розділ 1. ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

6
§ 1. Закон Кулона 6
§ 2. Електричне поле 9
§ 3. Електричне поле заряджених поверхонь 13
§ 4. Провідники та діелектрики в електричному полі 18
§ 5. Робота з переміщення заряду в електричному полі 22
§ 6. Потенціал електричного поля 26
§ 7. Електроємність. Конденсатори 30
Перевірте себе (§ 1-7) 36
§ 8. Електричний струм. Закон Ома для повного кола 38
§ 9. Розгалужені кола. Правила Кірхгофа 46
§ 10. Електричний струм у металах 53
§11. Електричний струм у напівпровідниках 58
§ 12. Електричний струм у рідинах 62
§ 13. Електричний струм у газах 65
Перевірте себе (§ 8-13) 69
§ 14. Магнітна взаємодія. Закон Ампера 71
§ 15. Дія магнітного поля 77
§ 16. Електромагнітна індукція 85
§ 17. Самоіндукція 92
Перевірте себе (§ 14-17) 97

Розділ 2. КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ

99
§ 18. Вільні та вимушені коливання 99
§ 19. Гармонічні коливання 101
§ 20. Перетворення енергії в гармонічних коливаннях 107
§ 21. Маятники 111
§ 22. Вимушені коливання. Резонанс. Автоколивання 114
§ 23. Механічні коливання 118
Перевірте себе (§ 18-23) 123
§ 24. Вільні електромагнітні коливання 124
§ 25. Змінний струм 130
§ 26. Активні та реактивні навантаження в електричному колі змінного струму 135
§ 27. Послідовне і паралельне з’єднання елементів у колі змінного струму 141
§ 28. Трансформатор 145
§ 29. Електромагнітні хвилі 150
§ 30. Властивості електромагнітних хвиль 156
Перевірте себе (§ 24-30) 162
§ 31. Світлові хвилі. Основні фотометричні величини 163
§ 32. Інтерференція світла 168
§ 33. Інтерференційні картини в тонких пластинках і плівках 172
§ 34. Дифракція світла 178
§ 35. Дисперсія світла 182
§ 36. Поляризація світла 185
Перевірте себе (§ 31-36) 189
§ 37. Відбиття світла. Дзеркала 190
§ 38. Заломлення світла 196
§39. Лінзи 199
Перевірте себе (§ 37-39) 205

Розділ 3. КВАНТОВА І ЯДЕРНА ФІЗИКА

206
§ 40. Гіпотеза квантів Планка. Фотон 206
§ 41. Фотоефект 209
§ 42. Тиск світла. Фотохімічна дія світла 214
§ 43. Хвильові властивості електронів. Електрони в атомі 218
§ 44. Випромінювання 221
§ 45. Спектральний аналіз. Спектри небесних тіл 224
§ 46. Атомне ядро 228
§ 47. Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду 232
§ 48. Ядерні реакції 239
§ 49. Елементарні частинки 243
Перевірте себе (§ 40-49) 248

Розділ 4. АСТРОНОМІЯ

249
§ 50. Поняття зорі. Найближча зоря — Сонце 249
§ 51. Сонячна активність і її прояви на Землі 254
§ 52. Зорі. Класифікація зір 257
§ 53. Еволюція зір 263
§ 54. Подвійні, кратні та змінні зорі 268
§ 55. Наша Галактика 271
§ 56. Галактики 276
§ 57. Елементи сучасної космології 280
§ 58. Життя у Всесвіті. Мультивсесвіт 287
Перевірте себе (§ 50-58) 291
Практикум 292
Відповіді 297
Предметний покажчик 302