1. Підручники
  2. 11 клас
  3. Астрономія

Фізика і астрономія (рівень стандарту) : підручник для 11-го класу

підручник 11 клас Фізика Засєкіна 2019 рік
НОВА програма
Засєкіна Т., Засєкін Д.
  • Видавництво: Оріон
  • Рік: 2019
  • ISBN: 978-617-7712-52-6
  • PDF (електронна книга)
Скачати

Анотація відсутня.

Передмова 3

Розділ 1. ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

6
§ 1. Електромагнітна взаємодія. Закон Кулона 7
§ 2. Електричне поле 10
§ 3. Провідники та діелектрики в електричному полі 14
§ 4. Робота з переміщення заряду в електричному полі 18
§ 5. Потенціал електричного поля 22
§ 6. Електроємність. Конденсатори 25
Перевірте себе (§ 1-6) 31
§ 7. Електричний струм. Закон Ома для однорідної ділянки кола 32
§ 8. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола 38
§ 9. Робота й потужність електричного струму 43
§ 10. Електричний струм у металах 47
§11. Електричний струм у напівпровідниках 51
§ 12. Електричний струм у рідинах 55
§ 13. Електричний струм у газах 59
Перевірте себе (§ 7-13) 63
§ 14. Магнітна взаємодія. Закон Ампера 64
§ 15. Дія магнітного поля 68
§ 16. Електромагнітна індукція 73
§ 17. Самоіндукція 80
Перевірте себе (§ 14-17) 85
Практикум 86

Розділ 2. КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ

88
§ 18. Механічні коливання 88
§ 19. Гармонічні коливання 90
§ 20. Перетворення енергії в гармонічних коливаннях 96
§ 21. Маятники 100
§ 22. Вимушені коливання. Резонанс. Автоколивання 103
§ 23. Механічні хвилі 106
Перевірте себе (§ 18-23) 112
§ 24. Вільні електромагнітні коливання 113
§ 25. Змінний струм 119
§ 26. Активні та реактивні навантаження в електричному колі змінного струму 123
§ 27. Трансформатор 129
§ 28. Електромагнітні хвилі 134
Перевірте себе (§ 24-28) 141
§ 29. Інтерференція світла 142
§ 30. Дифракція світла 148
§ 31. Дисперсія світла 153
§ 32. Поляризація світла 155
§ 33. Відбиття й заломлення світла 159
§ 34. Лінзи. Оптичні прилади та системи 164
Перевірте себе (§ 29-34) 168
Практикум 169

Розділ 3. КВАНТОВА І ЯДЕРНА ФІЗИКА

170
§ 35. Гіпотеза квантів Планка. Фотон 170
§ 36. Фотоефект 173
§ 37. Квантові властивості атома 178
§ 38. Спектри. Спектральний аналіз 181
§ 39. Атомне ядро 185
§ 40. Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду 189
§ 41. Ядерні реакції 195
§ 42. Елементарні частинки 199
Перевірте себе (§ 35-42) 203
Практикум 204

Розділ 4. АСТРОНОМІЯ

205
§ 43. Небесна сфера 205
§ 44. Видимі рухи світил на небесній сфері 209
§ 45. Методи та засоби фізичних й астрономічних досліджень 212
§ 46. Сонячна система 216
§ 47. Видимі рухи планет. Закони Кеплера 219
§ 48. Планети та їхні супутники 223
§ 49. Малі тіла Сонячної системи 228
§ 50. Найближча зоря — Сонце 231
§ 51. Зорі. Еволюція зір 238
§ 52. Галактики 246
§ 53. Елементи сучасної космології 252
§ 54. Дослідження космосу 259
Перевірте себе (§ 43-54) 263
Практикум 264
Відповіді 265
Предметний покажчик 268
Додатки 270