Біологія і екологія: підручник для 11 класу : рівень стандарту

підручник 11 клас Біологія Соболь 2019 рік
НОВА програма
Соболь В.
Видавництво: Абетка
Рік: 2019
ISBN: 978-966-682-405-2
PDF (електронна книга)
Скачати

Анотація відсутня.

Як працювати з підручником? 3

Тема 5. Адаптації

 
§ 1. Адаптація як загальна властивість біосистем 4
§ 2. Загальні закономірності формування адаптацій 8
§ 3. Формування адаптацій на молекулярному та клітинному рівнях організації. Стратегії адаптацій організмів 12
§ 4. Поняття про екологічно пластичні та екологічно непластичні види. Поняття про адаптивну радіацію 15
§ 5. Життєві форми рослин і тварин як адаптації до середовища мешкання 18
§ 6. Екологічна ніша 21
§ 7. Поняття про спряжену еволюцію та коадаптацію 24
§ 8. Середовище існування 27
§ 9. Водне середовище існування 30
§ 10. Наземно-повітряне середовище існування 34
§ 11. Способи терморегуляції організмів 38
§ 12. Ґрунтове середовище існування 42
§ 13. Симбіоз та його форми 46
§ 14. Організм як середовище мешкання 50
§ 15. Паразитизм та його поширення 53
§ 16. Форми та роль паразитизму в природі 57
§ 17. Адаптації паразитів та їх хазяїв 60
§ 18. Адаптивні біологічні ритми 64
Узагальнення теми 5. Адаптації. 68  

Тема 6. Біологічні основи здорового способу життя

 
§ 19. Науки, що вивчають здоров'я людини 69
§ 20. Здоровий спосіб життя, принципи й складові 72
§ 21. Статева культура й безпека життя людини 76
§ 22. Негативний вплив алкоголю на здоров'я людини 80
§ 23. Негативний вплив куріння на здоров'я людини 84
§ 24. Негативний вплив наркотиків на здоров'я людини 88
§ 25. Вплив стресових чинників на організм людини 92
§ 26. Вплив навколишнього середовища на здоров'я людини 96
§ 27. Імунна система людини, особливості її функціонування 100
§ 28. Імунокорекція. Імунотерапія 104
§ 29. Профілактика захворювань людини. Неінфекційні захворювання 107
§ 30. Профілактика інфекційних захворювань 111
§ 31. Профілактика інвазійних захворювань 115
§ 32. Профілактика захворювань, що передаються статевим шляхом 119
Узагальнення теми 6. Біологічні основи здорового способу життя 123

Тема 7. Екологія

 
§ 33. Предмет вивчення екології, її завдання та методи 124
§ 34. Екологічні зв'язки. Екологічні закони 128
§ 35. Екологічні чинники та їхня класифікація 132
§ 36. Закономірності впливу екологічних чинників на організми та їхні угруповання 136
§ 37. Популяції. Класифікація популяцій 140
§ 38. Популяції, їх характеристика 144
§ 39. Екосистемологія. Екосистеми, їх структурна організація 148
§ 40. Екосистеми, їх властивості та характеристики 152
§ 41. Екологічні сукцесіїяк процеси саморозвитку екосистем 156
§ 42. Агроекосистеми, особливості структури й функціонування 159
§ 43. Біосфера як глобальна екосистема, її структура та межі 163
§ 44. Біогеохімічні цикли як необхідна умова існування біосфери 167
§ 45. Вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу 171
Узагальнення теми 7. Екологія 175

Тема 8. Сталий розвиток та раціональне природокористування

 
§ 46. Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні 176
§ 47. Види забруднення, їхні наслідки для екосистем 180
§ 48. Антропічний вплив на атмосферу 184
§ 49. Антропічний вплив на гідросферу 188
§ 50. Антропічний вплив на ґрунти 192
§ 51. Антропічний вплив на біорізноманіття 196
§ 52. Екологічна політика в Україні 200
§ 53. Червона книга та Чорний список видів тварин. Зелена книга України 204
§ 54. Концепція сталого розвитку та її значення 209
Узагальнення теми 8. Сталий розвиток та раціональне природокористування 213

Тема 9. Застосування результатів біологічних досліджень у селекції, медицині та біотехнології

 
§ 55. Застосування результатів біологічних досліджень у селекції 214
§ 56. Сучасні методи селекцїї тварин, рослин і мікроорганізмів 218
§ 57. Вчення М. І. Вавилова про центри різноманітності та походження культурних рослин 222
§ 58. Застосування результатів біологічних досліджень у медицині 226
§ 59. Досягнення трансплантології, репродуктивної медицини та донорства 230
§ 60. Генна інженерія в медицині. Досягнення регенеративної медицини та онкології 234
§ 61. Біоетичні проблеми сучасної медицини 238
§ 62. Застосування результатів біологічних досліджень у біотехнології 242
§ 63. Застосування досягнень молекулярної генетики, молекулярної біології та біохімії у біотехнології 246
§ 64. Поняття про біологічну небезпеку та біологічну безпеку 250
Узагальнення теми 9. Застосування результатів біологічних досліджень у селекції, медицині та біотехнології 254
Рейтинг: 5.0 з 5 (1 голос.)
Оцінити:   

Коментарі

Всього коментарів: 0