Біологія і екологія: підручник для 11 класу : рівень стандарту

підручник 11 клас Біологія Задорожний 2019 рік
НОВА програма
Задорожний К.
Видавництво: Ранок
Рік: 2019
ISBN: 978-617-09-5189-2
PDF (електронна книга)
Скачати

Анотація відсутня.

Знайомство з підручником 3

Тема 5. Адаптації

 
1 Адаптація як властивість біологічних систем 4
2 Закономірності формування та властивості адаптацій 8
3 Преадаптація та постадаптація. Стратегії адаптацій 12
4 Адаптивна радіація 14
5 Екологічно пластичні та непластичні види 18
6 Середовища існування та адаптації до них 20
7 Адаптації на молекулярному та клітинному рівнях 24
8 Способи терморегуляції організмів 30
9 Життєві форми організмів 34
10 Екологічна ніша як наслідок адаптацій 36
11 Коеволюція та коадаптація 40
12 Форми співіснування видів 42
13 Паразитизм. Організм як середовище існування 44
14 Взаємодія паразитів з організмом хазяїна 48
15 Адаптивні біологічні ритми 52
Основні положення теми «Адаптації» 54

Тема 6. біологічні основи здорового способу життя

 
16 Науки про здоров’я. Здоровий спосіб життя 56
17 Складові здорового способу життя 58
18 Статева культура і безпека для здоров’я 62
19 Небезпека алкоголю, куріння та наркотиків 66
20 Стресові фактори середовища та здоров’я 70
21 Імунна система. Робота імунної системи 72
22 Профілактика неінфекційних захворювань 76
23 Профілактика інфекцій та інвазій 84
Основні положення теми «Біологічні основи здорового способу життя» 88

Тема 7. Екологія

 
24 Завдання та методи екології 90
25 Екологічні чинники 94
26 Вплив екологічних чинників на організми 98
27 Популяції 100
28 Регуляція процесів у популяціях 104
29 Екосистеми 108
30 Екологічні сукцесії 112
31 Агроценоз 114
32 Біосфера та біогеохімічні цикли 116
33 Вчення В. Вернадського про біосферу та ноосферу 120
Основні положення теми «Екологія» 122

Тема 8. Сталий розвиток та раціональне природокористування

 
34 Сучасні екологічні проблеми 124
35 Якість довкілля. Критерії забруднення 128
36 Види забруднення 130
37 Забруднення атмосфери та її охорона 134
38 Забруднення гідросфери та її охорона 138
39 Забруднення ґрунтів та їх охорона 142
40 Біорізноманіття та його збереження 146
41 Охорона природи в Україні 150
42 Концепція сталого розвитку 152
43 Екологічне мислення 156
Основні положення теми «Сталий розвиток та раціональне природокористування» 160

Тема 9. Застосування результатів Біологічних досліджень у медицині, селекції та біотехнології

 
44 Завдання та досягнення сучасної селекції 162
45 Сучасні методи селекції 168
46 Явище гетерозису 172
47 Гомологічні ряди спадкової мінливості. Походження культурних рослин 176
48 Генетична та клітинна інженерія в сучасній селекції 180
49 Генетична інженерія людини. Біоетичні проблеми 184
50 Сучасна біотехнологія 188
51 Біологічна небезпека та біологічний захист 192
Основні положення теми «Застосування результатів біологічних досліджень...» 196

Узагальнення

 
52 Біологія та глобальні проблеми людства 198
Практикум 202
Алфавітний показник 204
Рейтинг: 0.0 з 5 (0 голос.)
Оцінити:   

Коментарі

Всього коментарів: 0