Рейтинг: 3.2 з 5 (16 голос.)

Екологія: Підручник для 11 класу (стандарт, академічний рівень)

підручник 11 клас Екологія Царик 2011 рік
Українська мова навчання
Видавництво: Генеза
Рік:
ISBN: 978-966 11-0073-1
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати

Анотація відсутня.

Тема І. Екологія як наука про довкілля

§ 1. Екологія як наука про довкілля 6
§ 2. Предмет, об’єкт, завдання і методи науки про довкілля 9
§ 3. Структура сучасної екології та її місце в системі наук 11

Тема II. Природа і людина: системний підхід

§ 4. Властивості складних систем. Хронологія розвитку геосфери 16
§ 5. Біосфера, основні положення вчення В.І. Вернадського про біосферу 18
§ 6. Еволюція уявлень про роль і місце природи в житті суспільства 21
§ 7. Ноосфера. Еволюція уявлень про місце людини в природі 24
§ 8. Історичні етапи взаємодії суспільства і природи та їхні екологічні особливості 27

Тема III. Проблема забруднення природного середовища та стійкості геосистем до антропогенних навантажень

§ 9. Категорія «забруднення». Основні антропогенні джерела Забруднення навколишнього середовища. Види забруднень та їх вплив на компоненти природи, живі організми 34
§ 10. Стійкість природних компонентів, геосистем до антропогенних забруднень. Форми стійкості геосистем 39

Тема IV. Проблема деградації природних компонентів

§ 11.Поняття «деградація природи». Причини і наслідки деградації природних компонентів. Поняття стійкого «консервативного» і нестійкого «прогресивного» компонентів природи 44

Тема V. Проблема зміни ланок колообігів речовин і потоків енергії

§ 12. Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники. Вплив антропогенних чинників на колообіги речовин, потоки енергії та інформації 50

Тема VI. Проблема збалансованого природокористування

§ 13. Найважливіші баланси у сфері природокористування. Збалансованість між біологічною продуктивністю і споживанням біопродукції 56

Тема VII. Проблема збереження біотичного і ландшафтного різноманіть

§ 14. Біорізноманіття. Причини і наслідки деградації біорізноманіття. Природозаповідання як одна з ефективних форм збереження біорізноманіття. Основні категорії заповідних об’єктів 60
§ 15. Уявлення про екомережі. Міжнародні й національні програми збереження біорізноманіття 65

Тема VIII. Проблема оптимальної ландшафтно-екологічної організації території

§ 16. Критерії та пріоритети ландшафтно-екологічної оптимізації території. Оптимальне співвідношення природних і господарських угідь Обґрунтування територіальної структури природних угідь. Нормування антропогенних навантажень 70
Додатки 77

Коментарі

Всього коментарів: 0