1. Підручники
  2. 11 клас
  3. Економіка

Економіка: Підручник для 11 класу (стандарт, академічний рівень)

підручник 11 клас Економіка Крупська 2011 рік
Крупська Л., Тимченко І., Чорна Т.
  • Видавництво: Ранок
  • Рік: 2011
  • ISBN: 978-617-540-387-8
  • PDF (електронна книга)
Скачати

Підручник складається з десяти тем, які розкривають зміст навчального матеріалу з економіки. Відмітною особливістю видання є зразки розв’язання задач до всіх тем, а також різнорівневі завдання та запитання на осмислення та закріплення вивченого матеріалу.

ТЕМА І. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ЯВИЩ

§ 1. Основна проблема економіки. Роль економічної науки 5
§ 2. Обмеженість виробничих ресурсів. Виробництво та продукт економічної діяльності 10
§ 3. Зміст економічного кругообігу 18
Практикум 23

ТЕМА II. РАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА ТА ВИРОБНИКА

§ 4. Потреби споживача. Корисність споживчого блага та способи її оцінки 24
§ 5. Раціональний вибір споживача 31
§ 6. Виробничі можливості. Раціональний виробник 35
Практикум 41

ТЕМА III. ПОПИТ, ПРОПОЗИЦІЯ, РИНКОВА ЦІНА ТА ГРОШІ У ФУНКЦІОНУВАННІ ЕКОНОМІКИ

§ 7. Принципи функціонування ринку. Роль конкуренції в організації ринкової економіки 43
§ 8. Ринковий попит і ринкова пропозиція 48
§ 9. Ринкова рівновага та її порушення 54
§ 10. Сутність, функції та види грошей 57
Практикум 63

ТЕМА IV. РИНКИ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ ТА ДОХОДИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

§ 11. Особливості ринку праці 64
§ 12. Ринок землі та земельна рента 69
§ 13. Специфіка ринку капіталів і ринку грошей 72
§ 14. Ринок інформації 77
Практикум 80

ТЕМА V. ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

§ 15. Визначальні риси та види підприємницької діяльності. Функції підприємців 82
§ 16. Витрати, доходи та прибуток підприємства 91
§ 17. Способи досягнення мети підприємницької діяльності — максимізації прибутку 96
§ 18. Управління підприємством. Взаємозв’язки підприємств із фінансово-кредитними установами 101
Практикум 108

ТЕМА VI. ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

§ 19. Виробничий потенціал національної економіки 110
§ 20. Сукупні доходи та сукупні витрати 113
§ 21. Валовий внутрішній продукт та його підрахунок 115
Практикум 122

ТЕМА VII. ЕКОНОМІЧНІ КОЛИВАННЯ, БЕЗРОБІТТЯ ТА ІНФЛЯЦІЯ

§ 22. Циклічні коливання та види циклів 124
§ 23. Безробіття й зайнятість трудових ресурсів 128
§ 24. Інфляція, її сутність, види та наслідки 135
Практикум 140

ТЕМА VIII. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

§ 25. Необхідність і цілі державного регулювання економіки 142
§ 26. Інструменти фінансового регулювання 148
§ 27. Грошово-кредитна політика 154
Практикум 158

ТЕМА IX. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ, ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ, РУХ КАПІТАЛУ МІЖ КРАЇНАМИ

§ 28. Необхідність міжнародної торгівлі та її сучасні форми 160
§ 29. Міжнародна валютна система. Формування валютного курсу 168
§ 30. Форми міжнародного руху капіталу. Платіжний баланс країни 172
Практикум 176

ТЕМА X. ПЕРЕВАГИ ТА ЗАГРОЗИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

§ 31. Зміст глобалізації та її основні причини 178
§ 32. Основні проблеми глобалізації. Україна у світовому глобалізованому середовищі 181
Практикум 187

Предметний покажчик

189