1. Підручники
  2. 11 клас
  3. Економіка

Економіка. 11 клас. Профільний рівень: Підручник

підручник 11 клас Економіка Крупська 2011 рік (профільний рівень)
Крупська Л., Тимченко І., Чорна Т.
  • Видавництво: Ранок
  • Рік: 2011
  • ISBN: 978-611-540-389-1
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

Тема 1. Визначальні риси та особливості підприємницької діяльності

 
§ 1. Підприємництво як особливий вид діяльності. Функції підприємця 5
§ 2. Види підприємництва: виробниче, комерційне, фінансове, посередницьке. Підприємництво в інформаційній сфері 9
§ 3. Організаційні форми підприємств приватної власності в економічно розвинених країнах 12
§ 4. Види підприємств різних форм власності в Україні 15
§ 5. Види прибуткових та неприбуткових підприємств в Україні 18
§ 6. Роль малого та середнього бізнесу в сучасній економіці 22
Практикум 25

Тема 2. Досягнення мети підприємницької діяльності

 
§ 7. Технологія і виробнича функція 28
§ 8. Сутність економічних витрат підприємства. Зв’язок доходів і витрат 34
§ 9. Виробничі витрати підприємства в короткостроковому періоді 39
§ 10. Визначення обсягу виробництва методом порівняння загального доходу та загальних витрат 44
§ 11. Визначення обсягу виробництва методом порівняння граничного доходу та граничних витрат 49
Практикум 54

Тема 3. Організація діяльності підприємства

 
§ 12. Джерела фінансування діяльності підприємства 57
§ 13. Фінансова звітність підприємства. Оцінка фінансових результатів діяльності підприємства 61
§ 14. Способи залучення зовнішніх фінансових ресурсів підприємства 67
§ 15. Мінімізація ризику в діяльності підприємства і страхування 72
Практикум 76

Тема 4. Управління підприємством

 
§ 16. Управління підприємством: сутність, функції та моделі 78
§ 17. Бізнес-планування підприємницької діяльності 83
§ 18. Основи управління проектами 86
§ 19. Маркетингова діяльність підприємства 90
Практикум 97

Тема 5. Основні прояви цілісності національної економіки

 
§ 20. Загальна рівновага національної економіки 99
§ 21. Сукупний попит і сукупна пропозиція 102
§ 22. Міжнародні принципи національних рахунків 110
§ 23. Валовий внутрішній продукт та його обчислення 111
§ 24. Національне споживання та національне заощадження 119
§ 25. Номінальний та реальний ВВП 122
§ 26. Циклічність як форма руху національної економіки 124
Практикум 128

Тема 6. Безробіття та інфляція як наслідки порушення загальної економічної рівноваги

§ 27. Безробіття як результат порушення рівноваги на ринку праці 131
§ 28. Види безробіття та їх рівень 134
§ 29. Соціально-економічні наслідки безробіття та заходи його обмеження 139
§ 30. Інфляція як результат порушення рівноваги товарного ринку 142
§ 31. Види інфляції 145
§ 32. Наслідки інфляції та антиінфляційні заходи 148
§ 33. Зв’язок інфляції та безробіття 151
Практикум 153

Тема 7. Роль уряду в регулюванні національної економіки

 
§ 34. Сутність та напрямки урядового регулювання економіки 156
§ 35. Види суспільних благ та роль уряду в їх створенні 160
§ 36. Зовнішні ефекти та роль уряду в їх регулюванні 163
§ 37. Уряд у системі економічного кругообігу та його невдачі 166
Практикум 170

Тема 8. Фінансове регулювання економіки. Державний бюджет

 
§ 38. Податкова система 172
§ 39. Видатки державного бюджету 181
§ 40. Балансування державного бюджету 184
§ 41. Зміст фінансової політики уряду: цілі та інструменти 189
Практикум 195

Тема 9. Грошове регулювання економіки. Стійкість національних грошей

 
§ 42. Цілі та інструменти грошової політики уряду 197
§ 43. Попит на гроші та пропозиція грошей 202
§ 44. Роль Національного банку в регулюванні банківської системи країни 207
§ 45. Монетаристський підхід до грошового регулювання та урядова політика «дорогих» і «дешевих» грошей 209
§ 46. Інструменти та урядові заходи із забезпечення стійкості національних грошей 212
Практикум 214

Тема 10. Світове господарство та основні закономірності розвитку світової економіки

§ 47. Світове господарство: суть та основні етапи розвитку 217
§ 48. Форми міжнародних економічних відносин 223
§ 49. Глобалізація: об’єктивні причини та наслідки 230
Практикум 236

Тема 11. Світова торгівля та міжнародна валютна система

 
§ 50. Міжнародна спеціалізація за принципами абсолютних та порівняльних переваг 238
§ 51. Сучасний стан світової торгівлі. Торговельний баланс країни 244
§ 52. Урядова політика лібералізації та протекціонізму 248
§ 53. Міжнародна валютна система 253
§ 54. Формування валютного курсу 256
Практикум 259

Тема 12. Міжнародний рух капіталів. Участь у міжнародних фінансово-кредитних організаціях та науково-технічному співробітництві

§ 55. Міжнародне підприємництво та форми міжнародного руху капіталу 262
§ 56. Діяльність міжнародних організацій в забезпеченні міжнародного руху капіталів 267
§ 57. Платіжний баланс країни 270
Практикум 275

Словник

277