Фізика (рівень стандарту) : підручник для 11 класу

підручник 11 клас Фізика Бар’яхтар 2019 рік
НОВА програма
Бар’яхтар В. та ін.
Видавництво: Ранок
Рік: 2019
ISBN: 978-617-09-5236-3
PDF (електронна книга)
Скачати

Анотація відсутня.

Передмова 3

Розділ I. Електродинаміка

Частина 1. Постійний електричний струм

§ 1. Електричний струм 4
§ 2. Послідовне і паралельне з’єднання провідників. Шунти і додаткові опори 9
§ 3. Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля — Ленца 14
§ 4. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола 18
§ 5. Електричний струм у металах 23
§ 6. Електричний струм в електролітах. Електроліз 28
§ 7. Електричний струм у газах 32
§ 8. Електричний струм у вакуумі. Електровакуумні прилади 37
§ 9. Електричний струм у напівпровідниках 43
Експериментальна робота № 1 49
Експериментальна робота № 2 50
Експериментальна робота № 3 52
Підбиваємо підсумки розділу I. Частина 1 54
Завдання для самоперевірки до розділу I. Частина 1 55

Частина 2. Електромагнетизм

§ 10. Магнітне поле 56
§ 11. Сила Ампера 61
§ 12. Сила Лоренца 67
§ 13. Досліди М. Фарадея. Закон електромагнітної індукції 71
§ 14. Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля 79
§ 15. Магнітні властивості речовини. Діа-, пара- і феромагнетики 84
§ 16. Електромагнітне поле 89
Підбиваємо підсумки розділу I. Частина 2 93
Завдання для самоперевірки до розділу I. Частина 2 94

Розділ II. Електромагнітні коливання і хвилі

§ 17. Коливання. Види коливань. Фізичні величини, які характеризують коливання 95
§ 18. Вільні електромагнітні коливання в ідеальному коливальному контурі. Формула В. Томсона 100
§ 19. Змінний струм. Генератори змінного струму 107
§ 20. Активний, ємнісний та індуктивний опори в колі змінного струму 112
§ 21. Передача та використання енергії змінного струму. Трансформатор 116
§ 22. Електромагнітні хвилі. Властивості електромагнітних хвиль. Досліди Г. Герца 122
§ 23. Принципи радіотелефонного зв’язку. Радіомовлення і телебачення 128
Експериментальна робота № 4 134
Підбиваємо підсумки розділу II 136
Завдання для самоперевірки до розділу II 137
Енциклопедична сторінка 138

Розділ III. Оптика

§ 24. Розвиток уявлень про природу світла 140
§ 25. Відбивання світла. Закони відбивання світла 144
§ 26. Заломлення світла. Закони заломлення світла. Повне відбивання світла 149
§ 27. Лінзи. Побудова зображень у лінзах. Формула тонкої лінзи 155
§ 28. Оптичні системи. Кут зору 162
§ 29. Дисперсія світла. Спектроскоп 167
§ 30. Інтерференція світла 171
§ 31. Дифракція світла 178
§ 32. Поляризація світла. Поляроїди 183
§ 33. Формула Планка. Світлові кванти 187
§ 34. Фотоефект. Закони фотоефекту 190
§ 35. Шкала електромагнітних хвиль. Електромагнітні хвилі в природі і техніці 197
Експериментальна робота № 5 203
Експериментальна робота № 6 204
Експериментальна робота № 7 206
Підбиваємо підсумки розділу III 208
Завдання для самоперевірки до розділу III 209

Розділ IV. Атомна та ядерна фізика

§ 36. Дослід Е. Резерфорда. Постулати Н. Бора. Енергетичні рівні атома 210
§ 37. Види спектрів. Основи спектрального аналізу 215
§ 38. Квантово-оптичні генератори (лазери) 219
§ 39. Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Ядерні сили. Енергія зв’язку 224
§ 40. Радіоактивність. Основний закон радіоактивного розпаду 230
§ 41. Отримання та застосування радіонуклідів. Методи реєстрації йонізуючого випромінювання 236
§ 42. Ланцюгова реакція поділу ядер Урану. Термоядерні реакції 241
§ 43. Елементарні частинки 247
Експериментальна робота № 8 250
Експериментальна робота № 9 252
Підбиваємо підсумки розділу IV 254
Завдання для самоперевірки до розділу IV 255
Орієнтовні теми проектів, рефератів і повідомлень, експериментальних досліджень 256
Додаток 1 259
Додаток 2 261
Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва 264
Відповіді до вправ і завдань для самоперевірки 265
Алфавітний покажчик 267