1. Підручники
  2. 11 клас
  3. Фізика

Фізика: підручник для 11 класу (академічний, профільний рівень)

підручник 11 клас Фізика Засєкіна 2012 рік
Засєкіна Т.
  • Видавництво: Сиция
  • Рік: 2012
  • ISBN: 978-966-2542-03-50
  • PDF (електронна книга)
Скачати

Анотація відсутня

Дорогі старшокласники! З

Розділ 1. Електричне поле

§ 1. Взаємодія електрично заряджених тіл 6
§ 2. Електричне поле 10
§ 3. Електричне поле заряджених поверхонь 15
§ 4. Провідники та діелектрики в електричному полі 19
§ 5. Електрети і сегнетоелектрики. Рідкі кристали в електричному полі 23
§ 6. Робота по переміщенню заряду в електричному полі 25
§ 7. Потенціал електричного поля 29
§ 8. Електроємність 35
§ 9. Використання конденсаторів у техніці 38
§ 10. Енергія електричного поля 41

Розділ 2. Електричний струм

§11. Електричний струм 44
§ 12. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола 46
§ 13. Розгалужені кола. Правила Кірхгофа 50
§ 14. Електричний струм у металах 61
§ 15. Термоелектричні явища 67
§ 16. Струм у вакуумі та його застосування 70
§ 17. Електропровідність напівпровідників 75
§ 18. Напівпровідникові прилади та їх застосування 79
§ 19. Електричний струм в рідинах та його використання 82
§ 20. Електричний струм у газах 87
§ 21. Технічне використання самостійного газового розряду та плазми 90

Розділ 3. Електромагнітне поле

§ 22. Магнітна взаємодія провідників зі струмом. Закон Ампера 98
§ 23. Магнітне поле струму 101
§ 24. Дія магнітного поля на провідник зі струмом 107
§ 25. Дія магнітного поля на рухомі заряджені частинки 110
§ 26. Магнітні властивості речовини 115
§ 27. Виникнення індукційного струму 119
§ 28. Електрорушійна сила індукції 122
§ 29. Механізми виникнення індукційного струму в провідниках 125
§ 30. Самоіндукція 129
§ 31. Енергія магнітного поля струму 132
§ 32. Змінний струм 136
§ 33. Активний опір у колі змінного струму 141
§ 34. Конденсатор у колі змінного струму 143
§ 35. Котушка індуктивності в колі змінного струму 146
§ 36. Електричне коло змінного струму із активним та реактивним навантаженнями 149
§ 37. Робота і потужність змінного струму 152
§ 38. Резонанс у колі змінного струму 156
§ 39. Генератори змінного струму 158
§ 40. Трансформатор 159

Розділ 4. Електромагнітні коливання та хвилі

§ 41. Отримання вільних електромагнітних коливань 165
§ 42. Рівняння, що описують процеси в ідеальному коливальному контурі 168
§ 43. Затухаючі електромагнітні коливання 170
§ 44. Автоколивання 173
§ 45. Утворення і поширення електромагнітних хвиль 175
§ 46. Характеристики електромагнітних хвиль 178
§ 47. Властивості електромагнітних хвиль 183
§ 48. Передавання інформації за допомогою електромагнітних хвиль 187
§ 49. Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот 190

Розділ 5. Хвильова та геометрична оптика

§ 50. Природа світла 195
§ 51. Явище інтерференції 198
§ 52. Інтерференційні картини в тонких пластинках і плівках 202
§ 53. Практичне використання інтерференції 207
§ 54. Дифракція світла 210
§ 55. Дифракційна ґратка 212
§ 56. Дисперсія світла 216
§ 57. Поляризація світла 219
§ 58. Геометрична оптика як граничний випадок хвильової оптики 223
§ 59. Відбивання світла. Дзеркала 225
§ 60. Заломлення світла 230
§ 61. Лінзи 235
§ 62. Оптичні прилади і системи 239
§ 63. Елементи фотометрії 245

Розділ 6. Квантові властивості матерії

§ 64. Гіпотеза квантів Планка 251
§ 66. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла 253
§ 67. Тиск світла 255
§ 67. Фотоефект 257
§ 68. Застосування фотоефекту 262
§ 69. Явища, що пояснюються квантовими властивостями світла 264
§ 70. Модель атома Резерфорда-Бора 267
§ 71. Експериментальне підтвердження постулатів Бора 270
§ 72. Хвильові властивості матерії 274
§ 73. Основні положення квантової механіки 276
§ 74. Фізичні основи побудови періодичної системи хімічних елементів Д.І.Менделєєва 279
§ 75 Спектри теплового випромінювання та люмінесценції 283
§ 76. Рентгенівське випромінювання 287
§ 77. Квантові генератори та їх застосування 291

Розділ 7. Фізика атомного ядра та елементарних частинок

§ 78. Атомне ядро 296
§ 79. Радіоактивність 300
§ 80. Закон радіоактивного розпаду 304
§ 81. Ядерні реакції 307
§ 82. Ланцюгова реакція поділу ядер урану 310
§ 83. Методи реєстрації йонізуючого випромінювання 314
§ 84. Біологічна дія радіації та захист від йонізуючого випромінювання 318
§ 85. Загальна характеристика елементарних частинок 320
§ 86. Види взаємодій 324
§ 87. Класифікація елементарних частинок 327
Відповіді 331