Географія (рівень стандарту) : підручник для 11-го класу

підручник 11 клас Географія Довгань 2019 рік
НОВА програма
Довгань Г., Стадник О.
Видавництво: Ранок
Рік: 2019
ISBN: 978-617-09-5256-1
PDF (електронна книга)
Скачати

Анотація відсутня.

Передмова 3
ВСТУП 5
§ 1. Географія як система наук 5

Розділ І. Топографія та картографія

Тема 1. Топографія 10
§ 2. Топографічна карта 10
§ 3. Географічні і прямокутні координати. Вимірювання на топографічній карті за масштабом і кілометровою сіткою 16
§ 4. Визначення кутів орієнтування, висот точок, падіння річки за топографічною картою 21
Тема 2. Картографія 25
§ 5. Карта як джерело інформації. Способи зображення на географічних картах 25
§ 6. Електронні карти та глобуси. Картографічні інтернет-джерела 31

Розділ II. Загальні закономірності географічної оболонки Землі

Тема 1. Географічні наслідки параметрів і рухів Землі як планети 36
§ 7. Рухи Землі та їх наслідки 36
Тема 2. Географічна оболонка Землі 41
§ 8. Особливості географічної оболонки 41
Тема 3. Геологічне середовище людства 46
§ 9. Літосфера 46
§ 10. Рельєф. Закономірності розташування основних форм рельєфу 51
§ 11. Ресурсні властивості літосфери. Вплив людини на літосферу 55
Тема 4. Атмосфера та системи Землі 59
§ 12. Сонячне випромінювання. Показники стану атмосфери 59
§ 13. Погода та клімат 67
§ 14. Ресурсний потенціал атмосфери. Стихійні атмосферні явища. Загрози кліматичних змін 72
Тема 5. Гідросфера та системи Землі 78
§ 15. Гідросфера. Світовий океан 78
§ 16. Води суходолу. Водозабезпеченість регіонів і країн світу 86
Тема 6. Біосфера та системи Землі 94
§ 17. Біосфера. Ґрунти 94
§ 18. Природні зони 100

Розділ III. Загальні суспільно-географічні закономірності світу

Тема 1. Географічний простір 108
§ 19. Географічний простір 108
Тема 2. Демографічні процеси у світосистемі 112
§ 20. Демографічні процеси у світосистемі 112
§ 21. Міграції у світосистемі 121
Тема 3. Глобальна економіка 127
§ 22. Глобальна економіка 127
§ 23. Глобальні ланцюги доданої вартості. Виробництва первинного сектору 133
§ 24. Виробництва вторинного сектору 144
§ 25. Особливості окремих складових третинного сектору. Формування «інформаційного суспільства» 151
Тема 4. Політична географія та геополітика 157
§ 26. Політична географія та геополітика 157

Розділ IV. Суспільна географія України

Тема 1. Українська держава 163
§ 27. Українська держава 163
Тема 2. Населення України 169
§ 28. Населення України 169
Тема 3. Економіка України в міжнародному поділі праці 178
§ 29. Сучасні риси національної економіки України 178
§ 30. Україна на окремих світових товарних ринках. Сучасний стан енергетики 184
§ 31. Сучасний стан окремих виробництв машинобудування 192
§ 32. Сучасний стан окремих виробництв хімічної, деревообробної, легкої та харчової промисловості 198
§ 33. Сучасний стан окремих складових третинного сектору 204
§ 34. Сталий (збалансований) розвиток 211
Основні терміни і поняття 215
Рейтинг: 0.0 з 5 (0 голос.)
Оцінити:   

Коментарі

Всього коментарів: 0