1. Підручники
  2. 11 клас
  3. Геометрія

Геометрія: підручник для 11 класу (академічний, профільний рівень)

підручник 11 клас Геометрія Бевз 2011 рік
Бевз Г. та ін.
  • Видавництво: Генеза
  • Рік: 2011
  • ISBN: 978-966-11-0064-9
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

Передмова 3

Розділ 1. Координати, геометричні перетворення та вектори у просторі

5
§ 1. Прямокутна система координат 6
§ 2. Поділ відрізка в заданому відношенні 12
§ 3. Рівняння сфери, площини та прямої 18
§ 4. Застосування координат 25
§ 5. Вектори у просторі 31
§ 6. Дії над векторами 38
§ 7. Скалярний добуток векторів. Кут між векторами 45
§ 8. Застосування векторів 53
§ 9. Геометричні перетворення у просторі. Рухи 61
§ 10. Симетрія відносно площини 67
§ 11. Поворот і симетрія відносно прямої 73
§ 12. Паралельне перенесення 78
§ 13. Композиції рухів і рівність фігур 84
§ 14. Гомотетія та перетворення подібності 90
Задачі за готовими малюнками 98
Тестові завдання 100
Типові задачі для контрольної роботи 101
Головне в розділі 1 102

Розділ 2. Многогранні кути. Многогранники

104
§ 15. Двогранні кути 105
§ 16. Тригранні кути 112
§ 17. Многогранні кути 119
§ 18. Геометричні тіла 124
§ 19. Многогранники 129
§ 20. Призми 136
§ 21. Паралелепіпеди 144
§ 22. Піраміди і зрізані піраміди 152
§ 23. Правильні многогранники 164
Задачі за готовими малюнками 171
Тестові завдання 173
Типові задачі для контрольної роботи 174
Головне в розділі 2 175

Розділ 3. Тіла обертання

178
§ 24. Тіла і поверхні обертання 179
§ 25. Циліндр 184
§ 26. Конус і зрізаний конус 191
§ 27. Куля та сфера 200
§ 28. Комбінації тіл 208
Задачі за готовими малюнками 216
Тестові завдання 218
Типові задачі для контрольної роботи 219
Головне в розділі 3 220

Розділ 4. Об’єми і площі поверхонь геометричних тіл

222
§ 29. Поняття об’єму 223
§ 30. Об’єм прямої призми і циліндра 229
§ 31. Обчислення об’ємів тіл за допомогою інтеграла 236
§ 32. Об’єм піраміди і зрізаної піраміди 242
§ 33. Об’єм конуса і зрізаного конуса 249
§ 34. Об’єм кулі та її частин 255
§ 35. Теорема Гульдіна 261
§ 36. Площі поверхонь 266
Задачі за готовими малюнками 274
Тестові завдання 276
Типові задачі для контрольної роботи 277
Головне в розділі 4 278
Задачі для повторення 279
Запитання та завдання для повторення 284

Додатки. Елементи геометрії тетраедра

286
§ 37. Тетраедр і куля 287
§ 38. Рівногранні тетраедри 293
Історичний нарис 302
Теми для наукових досліджень 309
Додаткова література 310
Довідковий матеріал 311
Предметний покажчик 319
Відповіді 322