1. Підручники
  2. 11 клас
  3. Інформатика

Інформатика: Підручник для 11 класу (академічний, профільний рівень)

підручник 11 клас Інформатика Ривкінд (академічний, профільний рівень) 2011 рік
Ривкінд Й. та ін.
  • Видавництво: Генеза
  • Рік: 2011
  • ISBN: 978-966-11-0068-7
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

Шановні одинадцятикласники! 3

Розділ 1. Інформаційні технології у навчанні

1.1. Програмні засоби навчального призначення та особливості їх використання 4
Практична робота №1. Використання програмних засобів під час вивчення фізики, хімії, біології 9
1.2. Математичні процесори. Програмно-методичний комплекс GKAN та його використання 10
Практична робота №2. Автоматизація математичних обчислень 19
Практична робота №3. Побудова графіків функції та їх аналіз 19
Практична робота № 4. Знаходження наближених значень розв’язків рівнянь та їх систем 19

Розділ 2. Основи алгоритмізації та програмування

2.1. Моделі та моделювання. Типи моделей 20
2.2. Алгоритми та їх властивості. Форми подання алгоритмів 25
2.3. Комп’ютерні програми і мови програмування. Етапи розв’язування задач з використанням комп’ютера 31
2.4. Мова програмування Delphi та середовище розробки Turbo Delphi 2006 40
Практична робота № 5. Створення та виконання проекту. Використання елементів керування 51
2.5. Події та їх обробники 51
Практична робота № 6. Введення та виведення даних. Робота зі змінними 62
2.6. Налагодження програм 63
Практична робота № 7. Налагодження програм 68
2.7. Основні поняття математичної логіки 68
2.8. Розгалуження в алгоритмах і програмах 73
Практична робота № 8. Складання програм з розгалуженнями 83
2.9. Цикли в алгоритмах і в програмах 84
Практична робота № 9. Програмування циклічних обчислень 94
2.10. Процедури і функції користувача та стандартні процедури і функції в Delphi 95
Практична робота № 10. Використання підпрограм 101
2.11. Одновимірні масиви 102
Практична робота № 11. Опрацювання одновимірних масивів 114

Розділ 3. Бази даних. Системи управління базами даних

3.1. Бази даних. Модель «сутність-зв’язок» 115
3.2. Моделі даних. Основні поняття реляційної бази даних 120
3.3. Етапи створення бази даних. Поняття про системи управління базами даних 127
3.4. Система управління базами даних Microsoft Office Access 2007 131
3.5. Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних. Робота з таблицями бази даних 140
Практична робота № 12. Розробка моделі «сутність-зв’язок» заданої предметної області. Створення бази даних у середовищі СУБД 151
3.6. Форми. Створення, редагування та форматування форм 152
3.7. Сортування, пошук і фільтрування даних у базі даних 162
Практична робота № 13. Форми. Введення даних. Сортування, фільтрування та пошук даних 168
3.8. Запити в Access 2007 168
3.9. Звіти. Створення звітів в Access 2007 174
Практична робота № 14. Створення запитів і звітів 182

Розділ 4. Інформаційні технології персональної та колективної комунікації

4.1. Поняття про мультимедійні дані та їхнє опрацювання 184
4.2. Додавання звукових і відеооб’єктів до слайдових презентацій 196
4.3. Створення та редагування відеофільмів (потокових презентацій) 206
Практична робота № 15. Створення відеокліпу (потокової презентації) 217
4.4. Основи створення комп’ютерних публікацій. Програма Microsoft Office Publisher 2007 218
4.5. Особливості роботи з текстовими та графічними об’єктами в Publisher 2007. Створення інформаційного бюлетеня та буклета 227
Практична робота № 16. Створення інформаційного бюлетеня та буклета 234
4.6. Інтегроване використання засобів опрацювання електронних документів 236
Практична робота № 17. Опрацювання даних у кількох програмних середовищах 247
4.7. Типи веб-сторінок. Класифікація веб-сайтів 247
4.8. Етапи створення веб-сайтів. Основи веб-дизайну 254
4.9. Засоби автоматизованої розробки веб-сайтів 261
Практична робота № 18. Автоматизоване створення веб-сайта 272
4.10. Технології та сервіси Веб 2.0. Веб-спільноти. Створення блогів 273
Практична робота № 19. Створення та ведення власного блогу 288
4.11. Спільна робота з документами 289
Практична робота № 20. Розробка колективного проекту 300