Інформатика (профільний рівень) : підручник для 11 класу

підручник 11 клас Інформатика Руденко 2019 рік
НОВА програма
Руденко В., Речич Н., Потієнко В.
Видавництво: Ранок
Рік: 2019
ISBN: 978-617-09-5237-0
PDF (електронна книга)
Скачати

Анотація відсутня.

Передмова 3

РОЗДІЛ 1. БАЗИ ДАНИХ

1. Загальні відомості про бази даних  
1.1. Поняття бази даних і системи управління базами даних 4
1.2. Поняття моделі даних 7
1.3. Основні відомості про систему управління базами даних Access 11
2. Таблиці  
2.1. Створення й уведення структури таблиць 14
2.2. Ключові поля, індекси, зв'язування таблиць 19
2.3. Введення, пошук і редагування даних у таблиці 23
2.4. Сортування і фільтрування записів. Операції над таблицями 26
3. Запити  
3.1. Загальні відомості про запити 29
3.2. Запити на вибірку даних 32
3.3. Запити з функціями і з полями, що обчислюються 35
3.4. Запити з параметрами. Перехресні запити 39
3.5. Запити на змінення даних 42
4. Інтерфейс користувача. Основи мови SQL. Імпорт та експорт даних  
4.1. Створення інтерфейсу користувача для введення даних у базу даних 45
4.2. Основи мови запитів SQL 49
4.3. Імпорт і експорт об'єктів баз даних 51

РОЗДІЛ 2. АЛГОРИТМИ

5. Алгоритми і числа  
5.1. Методи проектування і подання алгоритмів 55
5.2. Поняття про кодування і складність алгоритмів 58
5.3. Основні поняття теорії чисел  
6. Алгоритми сортування і пошуку даних  
6.1. Алгоритми сортування даних  
6.2. Алгоритми пошуку даних 81
7. Обробка рядків  
7.1. Основні відомості про рядки і операції над ними 88
7.2. Функції і методи опрацювання рядків 90
7.3. Приклади програм обробки рядків 92
8. Графи  
8.1. Основні поняття і терміни теорії графів 94
8.2. Способи подання графів у комп'ютері 98
8.3. Пошук у глибину і ширину 100
8.4. Визначення найкоротшого шляху у графі 104
9. Динамічне програмування і жадібні алгоритми  
9.1. Динамічне програмування 112
9.2. Жадібні алгоритми 118
10. Основи обчислювальної геометрії  
10.1. Базові поняття 122
10.2. Операції над векторами 124
10.3. Обчислення площі багатокутника 127
10.4. Побудова опуклої оболонки 131

РОЗДІЛ 3. ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЇ

11.1. Основні тренди у веб- дизайні 135
11.2. Види сайтів та цільова аудиторія 138
11.3. Інформаційна структура сайта 145
11.4. Системи керування вмістом 148
11.5. Адміністрування сайта 151
11.6. Інструменти веб-розробника 154
11.7. Мова гіпертекстової розмітки 159
11.8. Каскадні таблиці стилів 164
11.9. Проектування та верстка веб-сторінок 168
11.10. Адаптивна верстка 176
11.11. Кросбраузерність 182
11.12. Графіка для веб-середовища 186
11.13. Анімаційні ефекти 190
11.14. Мультимедіа на веб-сторінках 193
11.15. Об'єктна модель документа 196
11.16. Веб-програмування та інтерактивні сторінки 198
11.17. Хостинг сайта 202
11.18. Веб-сервер та база даних 206
11.19. Взаємодія «клієнт-сервер» 210
11.20. Валідація сайта та збереження даних форм 213
11.21. Прикладний програмний інтерфейс 216
11.22. Правила ергономічного розміщення відомостей на веб-сторінці 219
11.23. Пошукова оптимізація та просування веб-сайтів 221

РОЗДІЛ 4. ПАРАДИГМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГРАМУВАННЯ

12.1. Уніфікований процес розробки програмного забезпечення 225
12.2. Інструменти для проектної роботи, системи комунікації та контролю версій 228
12.3. Мова візуального моделювання архітектури програмного забезпечення 231
12.4. Діаграми UML. Діаграми прецедентів 233
12.5. Моделювання даних і архітектури програмного забезпечення 236
12.6. Діаграми діяльностей та послідовностей 240
12.7. Проектування інтерфейсу користувача 243
12.8. Тестування та оцінювання програмного забезпечення 246
12.9. Системна архітектура. Апаратні та програмні рішення 249
Комп'ютерний словник 251
Алфавітний покажчик 253
Рейтинг: 0.0 з 5 (0 голос.)
Оцінити:   

Коментарі

Всього коментарів: 0