1. Підручники
  2. 11 клас
  3. Історія України

Історія України: підручник для 11 класу

підручник 11 клас Історія України Пометун 2011 рік
Пометун О., Гупан Н.
  • Видавництво: Сиция
  • Рік: 2011
  • ISBN: 978-966-2542-24-0
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

Шановні учні! 3

РОЗДІЛ І. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939—1945 РР.) ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА (1941—1945 РР.)

ТЕМИ 1–2. Початок Другої світової війни та зміна кордонів України 6
ТЕМА 3. Окупація України військами Німеччини та її союзників 17
ТЕМА 4. Окупаційний режим в Україні 27
ТЕМА 5. Розгортання руху опору та визволення Лівобережної України 35
ТЕМА 6. Україна в 1943—1944 роках 43
ТЕМА 7. Ціна перемоги 52
Перевірте свої знання з розділу 1 63

РОЗДІЛ 2. УКРАЇНА В ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ (1945 — ПОЧАТОК 50-Х PP.)

ТЕМИ 8-9. Україна в період повоєнної відбудови 68
ТЕМА 10. Радянізація західних областей України 80
ТЕМА 11. Культурне життя в Україні у другій половині 40-х — на початку 50-х років 89
Перевірте свої знання з розділу 2 96

РОЗДІЛ 3. УКРАЇНА В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА (СЕРЕДИНА 50-Х—СЕРЕДИНА 60-Х РОКІВ)

ТЕМА 12. Україна на початку та у середині 50-х років 102
ТЕМА 13. Суспільно-політичне життя й політична боротьба в Україні в середині 50-х — першій половині 60-х рр. 111
ТЕМИ 14-15. Соціально-економічний розвиток України у другій половині 50-х — першій половині 60-х рр. 118
ТЕМИ 16-17. Культура і духовне життя в Україні у другій половині 50-х — першій половині 60-х років 133
ТЕМА 18. Дисидентський рух 60-х років 141
Перевірте свої знання з розділу 3 147

РОЗДІЛ 4. УКРАЇНА У ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (СЕРЕДИНА 60-Х — СЕРЕДИНА 80-Х РР.)

ТЕМИ 19-20. Політичне та економічне становище УРСР у другій половині 60-х — першій половині 80-х років 152
ТЕМИ 21-22. Етносоціальні процеси в суспільстві та рівень життя людей 162
ТЕМА 23. Опозиційний рух 172
ТЕМИ 24-25. Культура і духовне життя суспільства 179
Перевірте свої знання з розділу 4 189

РОЗДІЛ 5. РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ Й ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1985—1991 РР.)

ТЕМИ 26-27. Перебудова в Радянському Союзі та Україні 196
ТЕМИ 28-29. Політичні реформи і зростання соціальної та національної активності українського суспільства наприкінці 80-х років 209
ТЕМИ 30-31. Здобуття Україною незалежності 223
Перевірте свої знання з розділу 5 236

РОЗДІЛ 6. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

ТЕМИ 32-33. Державотворчі процеси та політичний розвиток України 242
ТЕМА 34. Економічний розвиток України у першій половині 90-х років 257
ТЕМИ 35-36. Економічне життя України у другій половині 90-х років — на початку XXI ст 268
ТЕМА 37. Етносоціальні процеси та рівень життя населення 279
ТЕМИ 38-39. Духовне та культурне життя України в умовах незалежності 288
ТЕМА 40. Зовнішня політика та міжнародні зв’язки незалежної України 309
Перевірте свої знання з розділу 6 319

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

324
ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ 326
КАРТИ 327