1. Підручники
  2. 11 клас
  3. Історія України

Історія України: Підручник для 11 класу (стандарт, академічний рівень)

підручник 11 клас Історія України Струкевич 2011 рік
Струкевич О., Романюк І., Дровозюк С.
  • Видавництво: Грамота
  • Рік: 2011
  • ISBN: 978-966-349-310-7
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

Від авторів 5

Тема 1. Україна в роки Другої світової війни (1939-1945). Велика Вітчизняна війна (1941-1945)

§ 1. Україна на початку Другої світової війни 8
§ 2. Оборонні бої в Україні в 1941 1942 рр. Окупація України 19
§ 3. Життя мирного населення України в роки війни 29
§ 4. Антинацистський рух Опору 41
§ 5. Визволення України від нацистських загарбників 51
§ 6. Завершальний період війни 61
Наш край у 1939-1945 рр 70
Узагальнення до теми 1 70

Тема 2. Україна в перші повоєнні роки (1945 р. — початок 1950-х років)

§ 7. Україна в післявоєнній відбудові 72
§ 8. Західна Україна в повоєнні роки 82
§ 9. Післявоєнне суспільно-політичне життя та культура 89
Наш край у 1945 р. на початку 1950-х років 98
Узагальнення до теми 2 98

Тема 3. Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (середина 1950-х — середина 1960-х років)

§ 10. Початковий період десталінізації в Україні 100
§ 11. Перші кроки лібералізації суспільного життя 107
§ 12. Спроба економічних і соціальних реформ 116
§ 13. Науково-технічна революція, освіта і наука 127
§ 14. «Відлига» в українській культурі 134
§ 15. Дисидентський рух в Україні. Релігійна політика 143
Наш край у 1950-1960-х роках 149
Узагальнення до теми 3 149

Тема 4. Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 1960-х — початок 1980-х років)

§ 16. Суспільно-політичні зміни в УРСР 151
§ 17-18. Становище економіки УРСР протягом другої половини 1960-х — початку 1980-х років 158
§ 19. Здобутки і проблеми розвитку соціальної сфери 168
§ 20. Життя партійно-державної номенклатури та народу 175
§ 21. Культура всередині 1960-х у першій половині 1980-х років 183
§ 22. Опозиційний рух 194
Наш край у середині 1960-х — на початку 1980-х років 201
Узагальнення до теми 4 202

Тема 5. Розлад Радянського Союзу та проголошення незалежності України (1985-1991)

§ 23. Україна в умовах політики «перебудови» 203
§ 24. Соціально-економічне становище в 1985 1991 pp. 207
§ 25. Суспільно-політичні процеси о 1985-1991 рр. 214
§ 26. Національне та духовне відродження в Україні 222
§ 27. Загострення суспільно-політичної кризи в СРСР у 1990 1991 pp. 228
§ 28. Проголошення незалежності України та припинення існування СРСР 235
Наш край у 1985-1991 pp. 240
Узагальнення до пиши 5 240

Тема 6. Україна в умовах незалежності

§ 29. Державотворчі процеси в умовах незалежності 242
§ 30. Суспільно-політичне життя в 1990-х роках 247
§ 31. Економічна ситуація в першій половині 1990-х років 254
§ 32. Економічне життя а другій половині 1990-х років — на початку нового тисячоліття 260
§ 33. Українське населення в роки незалежності 267
§ 34. Культура України в роки незалежності 275
§ 35. Екологічна ситуація в незалежній Україні 284
§ 36. Релігійне та церковне життя в сучасній Україні 291
§ 37 Сучасна Україна о міжнародній політиці 299
Розвиток краю в умовах незалежності України 308
Узагальнення до теми 6 308

Перед тим, як вирушити далі

310
Короткий словник термінів і понять 311
Хронологічна таблиця 315