1. Підручники
  2. 11 клас
  3. Історія України

Історія України. Підручник для 11 класу. Профільний рівень

підручник 11 клас Історія України Турченко 2011 рік
Турченко Ф.
  • Видавництво: Генеза
  • Рік: 2011
  • ISBN: 978-966-11-0102-8
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

Вступ З
§ 1-2. Зміст і структура курсу З

Тема 1. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945)

§ 3. Радянсько-німецькі договори 1939 р. і західноукраїнські землі 11
§ 4-5, Україна в 1939 - першій половині 1941 р. 16
§ 6-7. Окупація України військами Німеччини та її союзників 21
§ 8. Окупаційний режим в Україні 29
§ 9-10. Розгортання руху Опору в Україні 34
§ 11-12. Україна в умовах радянських наступальних операцій 1943 р. 41
§ 13. Рух Опору в Україні в 1943 р. 48
§ 14. Завершення розгрому нацистів в Україні 53
§ 15. Відновлення радянського режиму в Україні 59
§ 16. Культура України в роки війни 66
§ 17. Підсумково-узагальнюючий урок 72
§ 18-19. Уроки творчості 75

Тема 2. УКРАЇНА ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1945 - ПОЧАТОК 1953)

§ 20-21. Перехід України до мирного життя 79
§ 22-23. Україна в системі міжнародних відносин 85
§ 24-25. Відбудова промисловості 90
§ 26. Голод 1946-1947 рр 96
§ 27-28. Село після голоду. Життєвий рівень народу 100
§ 29-30. Радянізація західних областей України 107
§ 31-32. Культурне життя в Україні у другій половині 40-х - на початку 50-х років 113
§ 33. Підсумково-узагальнюючий урок 122
§ 34-35. Уроки творчості 125

Тема 3. УКРАЇНА В ПЕРІОД ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ (1953-1964)

§ 36-38. Україна на початковому етапі десталінізації (1953-початок 1956) 128
§ 39-40. Офіційна десталінізація та її підсумки 136
§ 41-42. Нові повноваження України у складі СРСР 141
§ 43-44. Економіка і життєвий рівень населення України наприкінці 50-х - у першій половині 60-х років 147
§ 45-47. Культура і духовне життя в Україні 156
§ 48-49. Зародження дисидентського руху в Україні 165
§ 50. Підсумково-узагальнюючий урок 171
§ 51-52. Уроки творчості 174

ТЕМА 4. УКРАЇНА В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (середина 60-х - початок 80-х років)

§ 53-55. Політико-ідеологічна криза радянського ладу в Україні 176
§ 56-57. Стан народного господарства і назрівання економічної кризи 186
§ 58-59. Демографічні і соціальні зміни 193
§ 60-61. Дисидентський рух 201
§ 62-64. Культура і духовне життя 208
§ 65. Підсумково-узагадьнюючий урок 217
§ 66-68. Уроки творчості 220

ТЕМА 5. РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ І ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1985-1991)

§ 69-70. Радянська «перебудова» і Україна 223
§ 71-72. Наростання економічної кризи в Україні 232
§ 73. Спроби політичних реформ 240
§ 74 -76. Розгортання національно-визвольного руху 243
§ 77-78. Суверенізація Української РСР 253
§ 79-80. Проголошення незалежності України 261
§ 81. Підсумково-узагальнюючий урок 270
§ 82-83. Уроки творчості 274

Тема 6-7. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (1991-2011)

§ 84-85. Державотворчий процес у 1991-1994 рр 277
§ 86-87. Європейський вибір України 285
§ 88-89. Економічне становище України в першій половині 1990-х років 293
§ 90-91. Політичні процеси в 1991-1994 рр 301
§ 92-94. Конституційний процес в Україні. Конституція України 1996 р. 308
§ 95-98. Боротьба політичних сил в Україні в 1995-2010 рр 313
§ 99-101. Зовнішньополітичні орієнтири в 1995-2010 рр 329
§ 102-104. Формування ринкової економіки 338
§ 105-107. Соціальне життя 349
§ 108-110. Культурне життя в умовах незалежності 360
§ 111. Релігійне життя в Україні в умовах незалежності 375
§ 112-113. Підсумково-узагальнюючий урок 381
§ 114-116. Уроки творчості 387
§ 117-119. Наш край 1939-2010 рр 390
Додатки
Список скорочень 391
Словник термінів і понять 393