1. Підручники
  2. 11 клас
  3. Хімія

Хімія: Підручник для 11 класу (рівень стандарту)

підручник 11 клас Хімія Ярошенко 2011 рік
Ярошенко О.
  • Видавництво: Грамота
  • Рік: 2011
  • ISBN: 978-966-349-300-8
  • PDF (електронна книга)
Скачати

Анотація відсутня.

Від автора 4

Вступ

§ 1. Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних сполук О. М. Бутлерова 6
§ 2. Явище ізомерії, структурна ізомерія, номенклатура насичених вуглеводнів 12
§3. Багатоманітність органічних сполук, їх класифікація 21

Розділ 1. Природні органічні сполуки

§ 4. Органічні речовини в живій природі. Рівні структурної організації органічних речовин 32
§ 5. Жири, білки, вуглеводи як компоненти їжі, їх роль в організмі 44
§ 6. Вітаміни як компоненти їжі, їх біологічна роль. Харчові добавки, Е-числа 56
§ 7. Органічні сполуки і здоров’я людини. Поняття про синтетичні лікарські препарати 66
§ 8. Шкідливий вплив уживання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння на організм людини 74
§ 9. Природні джерела вуглеводнів. Природний і супутній нафтовий гази, їх склад, використання 83
§ 10. Нафта, її склад, властивості та продукти перегонки 91
§ 11. Кам'яне вугілля, продукти його переробки. Значення основних видів палива в енергетиці країни 103
§ 12. Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці вуглеводневої сировини та використанні продуктів її переробки 113
Тестові завдання для самоперевірки знань 121

Розділ 2. Синтетичні органічні сполуки

§ 13. Синтез органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировини 130
§ 14. Пластмаси 141
§ 15. Синтетичні каучуки 156
§ 16. Волокна. Штучні й синтетичні волокна 166
§ 17. Органічні сполуки в побуті 179
§ 18. Мило і синтетичні мийні засоби 189
§ 19. Органічні розчинники, їх застосування 199
Тестові завдання для самоперевірки знань 207
Післямова 214
Відповіді до розрахункових задач 216
Предметний покажчик 217
Словник термінів 222
Список додаткової літератури та інтернет-джерел 230