1. Підручники
  2. 11 клас
  3. Хімія

Хімія: підручник для 11 класу (академічний рівень)

підручник 11 клас Хімія Попель 2011 рік
Попель П., Крикля Л.
  • Видавництво: Академія
  • Рік: 2011
  • ISBN: 978-966-580-361-4
  • PDF (електронна книга)
Скачати

Підручник підготовлено за програмою з хімії для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (академічний рівень). У ньому розглянуто склад, будову, властивості та застосування органічних сполук, а також матеріал теми «Роль хімії в житті суспільства». Містить практичні роботи, лабораторні досліди, запитання, вправи, задачі, додатковий матеріал для допитливих, а також узагальнювальні таблиці, словник хімічних термінів, предметний покажчик.

Шановні одинадцятикласники! З
Основи органічної хімії

1 розділ. Теорія будови органічних сполук

§ 1. Органічні сполуки 6
§ 2. Теорія будови органічних сполук 11
Для допитливих. Життя і діяльність О. М. Бутлерова 17
§ 3. Хімічний зв’язок в органічних сполуках 19

2 розділ. Вуглеводні

§ 4. Просторова будова молекул вуглеводнів 27
Насичені вуглеводні
§ 5. Алкани 35
§ 6. Властивості алканів 43
§ 7. Циклоалкани 50
Практична робота № 1. Виявлення Карбону, Гідрогену і Хлору в органічних речовинах 55
§ 8. Розв’язування задач на виведення формул органічних сполук 58
Ненасичені вуглеводні
§ 9. Алкени 65
§ 10. Властивості алкенів 72
Для допитливих. Алкадієни 78
§ 11. Алкіни 79
Ароматичні вуглеводні (арени)
§ 12. Бензен. Арени 87
§ 13. Властивості бензену 93
§ 14. Добування і застосування вуглеводнів 98
§ 15. Узагальнення знань про вуглеводні 105

3 розділ. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка

§ 16. Природні джерела вуглеводнів 112
§ 17. Переробка нафти 117
§ 18. Хімічна переробка вугілля 124

4 розділ. Оксигеновмісні органічні сполуки

§ 19. Спирти 129
§ 20. Насичені одноатомні спирти 134
§ 21. Багатоатомні спирти 143
§ 22. Фенол 149
§ 23. Альдегіди 156
Для допитливих. Ацетон 164
§ 24. Карбонові кислоти 165
§ 25. Насичені одноосновні карбонові кислоти 170
Практична робота № 2. Властивості етанової (оцтової) кислоти 178
§ 26. Вищі карбонові кислоти. Мила і синтетичні мийні засоби 180
§ 27. Естери. Жири 186
Для допитливих. Нітрогліцерин 195
§ 28. Вуглеводи. Моносахариди 196
Для допитливих. Рибоза і дезоксирибоза 203
§ 29. Дисахариди. Сахароза 203
Для допитливих. Мальтоза і лактоза 208
§ 30. Полісахариди. Крохмаль і целюлоза 209
Для допитливих. Будова молекул амілози, амілопектину та целюлози 217
Для допитливих. Глікоген 218
§ 31. Узагальнення знань про оксигеновмісні органічні сполуки 219
Для допитливих. Встановлення будови молекул органічних сполук спектральними методами 226
Практична робота № 3. Виконання експериментальних завдань 227

5 розділ Нітрогеновмісні органічні сполуки

§ 32. Аміни 231
§ 33. Насичені аміни. Метиламін 235
§ 34. Анілін 240
§ 35. Амінокислоти 244
§ 36. Білки 251
§ 37. Нуклеїнові кислоти 258

6 розділ. Синтетичні високомолекулярні органічні сполуки

§ 38. Загальна характеристика синтетичних високомолекулярних сполук 266
§ 39. Добування високомолекулярних сполук 272
§ 40. Пластмаси. Полімери — основа пластмас 275
§ 41. Каучуки. Гума 283
§ 42. Природні та хімічні волокна 289
Для допитливих. Прасування тканин 295
Для допитливих. Оптичні волокна 296

7 розділ. Роль хімії в житті суспільства

§ 43. Хімія і розвиток цивілізації 297
§ 44. Хімія і людина 304
§ 45. Хімія і довкілля 311
Післямова 317
Додаток 318
Відповіді до задач і вправ 330
Словник термінів 332
Предметний покажчик 340
Література для учнів 345