1. Підручники
  2. 11 клас
  3. Креслення

Креслення: (профільний рівень) : підручник для 11 класу

підручник 11 клас Креслення Сидоренко 2011 рік
Сидоренко В.
  • Видавництво: Освіта
  • Рік: 2011
  • ISBN: 978-966-04-0831-9
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

Вступ 3

1. Загальні вимоги до оформлення креслень

5
1.1. Правила оформлення креслень 5
1.2. Лінії креслення 7
1.3. Написи на кресленнях 10

2. Геометричні побудови на кресленнях

14
2.1. Аналіз графічного складу зображення 14
2.2. Проведення паралельних і перпендикулярних прямих. Побудова кутів 15
2.3. Поділ відрізків і кутів на рівні частини 19
2.4. Поділ кола на рівні частини 21

3. Креслення плоских предметів

24
3.1. Зображення плоских предметів 24
3.2. Розміри на кресленнях 29
3.3. Ескіз предмета 36

4. Креслення в системі прямокутних проекцій

40
4.1. Методи проеціювання 40
4.2. Прямокутне проеціювання 42
4.3. Вигляди 56

5. Виконання і читання креслень

61
5.1. Послідовність побудови виглядів 61
5.2. Нанесення розмірів 68
5.3. Спряження 71
5.4. Читання креслень 78

6. Аксонометричні проекції. Технічний рисунок

100
6.1. Утворення аксонометричних проекцій 100
6.2. Побудова аксонометричних проекцій 103
6.3. Технічний рисунок 109

7. Перерізи

112
7.1. Поняття про переріз 112
7.2. Виконання та позначення перерізів 114
7.3. Деякі умовності виконання перерізів 120

8. Розрізи

122
8.1 Поняття про розріз 122
8.2. Види розрізів 126
8.3. Позначення розрізів 135
8.4. Поєднання вигляду з розрізом 139

9. Вибір зображень на кресленнях

143
9.1. Узагальнене поняття про зображення 143
9.2. Вибір кількості зображень 144
9.3. Вибір головного зображення 149

10. Деякі лолаткові відомості, необхідні для виконання та читання креслень

149
10.1. Умовності та спрощення на кресленнях 149
10.2. Додаткові та місцеві вигляди 151
10.3. Компоновка зображень на кресленні 153

11. Складальні креслення

159
11.1. Призначення і особливості складальних креслень 159
11.2. Основні елементи складального креслення 161

12. Зображення з'єднань на складальних кресленнях

165
12.1. Види з'єднань 165
12.2. Креслення різьбових з'єднань 165
12.3. Креслення шпонкових і штифтових з'єднань 176
12.4. Креслення нерознімних з'єднань 181

13. Читання складальних креслень

183
13.1. Порядок читання складальних креслень 183
13.2. Умовності та спрощення на складальних кресленнях 186

14. Деталювання складальних креслень

195
14.1. Поняття про деталювання 195
14.2. Послідовність деталювання 199
14.3. Виконання деталювання 199

15. Топографічні креслення

204

16. Будівельні креслення

207
16.1. Загальні відомості про будівельні креслення 207
16.2. Умовні зображення та позначення на будівельних кресленнях 215

17. Схеми

217
17.1. Загальні відомості про схеми 217
17.2. Кінематичні схеми 217
17.3. Електричні схеми 224
Термінологічний словник 228