1. Підручники
  2. 11 клас
  3. Людина і світ

Людина і світ: підручник для 11 класу

підручник 11 клас Людина і світ Бакка 2012 рік
Бакка Т., Марголіна Л., Мелещенко Т.
  • Видавництво: Освіта
  • Рік: 2012
  • ISBN: 978-617-656-109-5
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

Слово до читачів 3

Тема 1. ЛЮДИНА. ОСОБИСТІСТЬ. ГРОМАДЯНИН

§ 1. Людина як біосоціальна істота 10
§ 2. Індивідуальність. Особа. Особистість. Персона 14
§ 3. Громадянин та громадянство 17

Тема 2. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ

§ 4. Поняття соціалізації та її фази. Соціальні ролі 21
§ 5. Тендерна соціалізація особистості 23
§ 6. Сім’я та родинна соціалізація 27
§ 7. Роль школи та однолітків у соціалізації людини 30
§ 8. Поняття субкультури та основні молодіжні субкультури 35

Тема 3. СТЕРЕОТИПИ Й УПЕРЕДЖЕННЯ

§ 9. Стереотипи та їх роль у житті людини і суспільства 44
§ 10. Поняття дискримінації та упередження 47
§ 11. Толерантність 50
§ 12. Гендерні стереотипи 52
§ 13. Расизм і ксенофобія 55

Тема 4. КОНФЛІКТИ

§ 14. Поняття конфлікту 62
§ 15. Типи та структура конфліктів. Міжнародні конфлікти 63
§ 16. Зародження конфліктів та шляхи їх подолання 67

Тема 5. СОЦІУМ (СУСПІЛЬСТВО ЛЮДЕЙ)

§ 17. Суспільство людей як соціальна система 72
§ 18. Історичні типи стратифікованих суспільств 74
§ 19. Стратифікація сучасного українського суспільства 76
§ 20. Суспільна стабільність та безпека, їх соціальна цінність* 79
§ 21. Соціальні загрози суспільній безпеці* 81
§ 22. Природні й техногенні явища як чинники загрози суспільній безпеці* 84
§ 23. Міжнародна співпраця в галузі подолання та попередження наслідків глобальних проблем* 86

Тема 6. СОЦІАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ

§ 24. Поняття соціальної мобільності 92
§ 25. Спілкування та співпраця як перспектива розвитку соціуму 94
§ 26. Поняття комунікації та комунікативності 96
§ 27. Участь у житті суспільства 98
§ 28. Солідарність і конкурентність як необхідні умови соціального прогресу 102

Тема 7. ПРАВА. СВОБОДИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

§ 29. Еволюція уявлень про права людини 106
§ 30. Покоління прав людини 109
§ 31. Фундаментальні права і свободи людини 111
§ 32. Громадянські та політичні права людини 113
§ 33. Економічні, соціальні та культурні права 115
§ 34. Права й відповідальність людини та громадянина* 117
§ 35. Відповідальність держави перед людиною 119
§ 36. Міжнародні механізми захисту прав людини* 121

Тема 8. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

§ 37. Громадянське суспільство, його суть, функції та атрибути 126
§ 38. Поняття громади. Територіальне громадське та місцеве самоврядування 129
§ 39. Громадянське суспільство в Україні 131
§ 40. Громадська думка та її функції 133
§ 41. Громадська думка як інститут громадянського суспільства 135

Тема 9. ПОЛІТИКА У ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА

§ 42. Політика як суспільне явище 140
§ 43. Політична система: сутність, структура, функції 143
§ 44. Типи політичних систем 145
§ 45. Політична система сучасної України 147
§ 46. Політичні партії 150
§ 47. Політична культура. Політична соціалізація 153
§ 48. Політична еліта й політичне лідерство 156

Тема 10. ДЕМОКРАТІЯ

§ 49. Поняття демократії 162
§ 50. Принципи демократії, її ідеали та цінності 164
§ 51. Демократія як політичний режим 166
§ 52. Політична діяльність та участь громадян в управлінні суспільством* 168
§ 53. Вибори як один з інструментів демократії 169
§ 54. Типи виборів. Виборча система в Україні 172
§ 55. Абсентеїзм. Відповідальність за порушення виборчого процесу* 175

Тема 11. ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

§ 56. Види та функції ЗМІ 180
§ 57. ЗМІ як засіб формування громадської думки. Свобода слова та цензура 182
§ 58. Соціальна відповідальність преси 185
§ 59. Інформаційний простір України 187

Тема 12. НАЦІЯ

§ 60. Поняття нації. Нація етнічна та нація політична 190
§ 61. Світовий досвід націєтворення 191
§ 62. Нація і націоналізм 193
§ 63. Формування політичної нації в Україні 195

Тема 13. ПОЛІКУЛЬТУРНІСТЬ

§ 64. Полікультурність як добросусідство культур 200
§ 65. Самобутність та рівноцінність різних культур 203
§ 66. Міжнаціональні відносини. Причини виникнення міжнаціональних конфліктів і шляхи їх розв’язання 207
§ 67. Міжконфесійні стосунки та їх вплив на життя в полікультурному суспільстві 211

Тема 14. УКРАЇНА І СВІТ

§ 68. Геополітичне становище сучасної України 218
§ 69. Місце України в інтеграційних процесах Європи та світу 220
§ 70. Стратегічне партнерство 222
§ 71. Україна у світовій економіці 225
§ 72. Міграційні процеси в Україні та світі. Хвилі міграції. Становище мігрантів в Україні* 229
§ 73. Внесок українців у світову науку та культуру 233
§ 74. Роль української діаспори у процесі суспільного розвитку України та світу 235