1. Підручники
  2. 11 клас
  3. Математика

Математика: Підручник для 11 класу

підручник 11 клас Математика Афанасьєва 2011 рік
Афанасьєва О. та ін.
  • Видавництво: Навчальна книга
  • Рік: 2011
  • ISBN: 978-960-10-1902-6
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

Звернення до читача 3

Розділ 1. Показникова та логарифмічна функції

§ 1. Показникова функція 13
§ 2. Логарифми та їхнє застосування 30
§ 3. Розв'язання показникових і логарифмічних рівнянь, нерівностей та їхніх систем 47

Розділ 2. Вектори І координати

§ 4. Вектори та їхнє застосуванни 73
§ 5. Координати та їхнє застосування 98

Розділ 3. Похідна та її застосування

§ 6. Похідна функції 132
§ 7. Диференціювання функцій 156
§ 8. Дослідження функцій і побудова їхніх графіків за допомогою похідної 168

Розділ 4. Інтеграл та його застосування

§ 9. Первісна 206
§ 10. Інтеграл 20
§ 11. Застосування інтеграла 235

Розділ 5. Геометричні тіла і поверхні

§ 12. Піраміди і конуси 260
§ 13. Призми і циліндри 283
§ 14. Многогранники 305
§ 15. Куля і сфера 314
§ 16. Тіла обертання 327

Розділ 6. Об’єми І площі поверхонь геометричних тіл

§ 17. Об’єм призми і циліндра 342
§ 18. Об’єм тіла обертання 362
§ 19. Площі поверхонь геометричних тіл 380

Розділ 7. Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики

§ 20. Випадкові події та їхні ймовірності 410
§ 21. Елементи комбінаторики 429
§ 22. Вибірковий метод у статистиці 442
Відповіді і вказівки до задач 467
Предметний покажчик 477