1. Підручники
  2. 11 клас
  3. Математика

Математика: підручник для 11 класу (рівень стандарту)

підручник 11 клас Математика Бевз 2011 рік
Бевз Г., Бевз В.
  • Видавництво: Генеза
  • Рік: 2011
  • ISBN: 978-966-11-0063-2
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

Передмова 3

АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

Розділ 1. Показникові та логарифмічні функції 5
§ 1. Функції та їх основні властивості 6
§ 2. Степеневі та показникові функції 14
§ 3. Показникові рівняння та нерівності 23
§ 4. Логарифми та логарифмічні функції 30
§ 5. Логарифмічні рівняння та нерівності 37
Самостійна робота № 1 44
Історичні відомості 45
Головне в розділі 1 46
Розділ 2. Похідна та її застосування 49
§ 6. Границя функції 50
§ 7. Дотична до графіка функції. Похідна 58
§ 8. Диференціювання функцій 65
§ 9. Похідна складеної функції 72
Самостійна робота № 2 77
§ 10. Застосування похідної для дослідження функцій 78
§ 11. Найбільші та найменші значення функції 86
§ 12. Похідна як швидкість 91
Самостійна робота № 3 97
Історичні відомості 97
Головне в розділі 2 98
Розділ 3. Інтеграл та його застосування 100
§ 13. Первісна 101
§ 14. Площа підграфіка 107
§ 15. Інтеграл 112
§ 16. Застосування інтегралів 121
Самостійна робота № 4 127
Історичні відомості 127
Головне в розділі 3 130
Розділ 4. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики 132
§ 17. Множини та підмножини 133
§ 18. Комбінаторика та правило добутку 138
§ 19. Розміщення, перестановки та комбінації 144
§ 20. Елементи статистики 149
§ 21. Графічні подання інформації про вибірки 155
§ 22. Випадкові події та їх імовірності 165
§ 23. Відносна частота події та випадкові величини 175
Самостійна робота № 5 181
Історичні відомості 182
Головне в розділі 4 185

ГЕОМЕТРІЯ

Розділ 5. Координати і вектори у просторі 188
§ 24. Координати в просторі 189
§ 25. Вектори в просторі 194
§ 26. Застосування векторів 200
Самостійна робота № 6 206
Історичні відомості 207
Головне в розділі 5 208
Розділ 6. Геометричні тіла. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл 210
§ 27. Геометричні тіла та многогранники 211
§ 28. Призми 217
§ 29. Піраміди 224
§ 30. Правильні многогранники 230
Самостійна робота 7 236
§ 31. Тіла обертання 237
§ 32. Конуси 244
§ 33. Куля і сфера 251
Самостійна робота № 8 257
§ 34. Комбінації геометричних фігур 257
§ 35. Об’єм призми та циліндра 262
§ 36. Об’єм піраміди, конуса та кулі 268
Самостійна робота № 9 276
Історичні відомості 276
Головне в розділі 6 278

ДОДАТКОВІ ЗАВДАННЯ

Числа і функції 281
Прямі та площини в просторі 286
Похідна та інтеграл 287
Геометричні тіла 289
Задачі для кмітливих 290
Теми для завдань творчого характеру 293
Рекомендована література 294
Предметний покажчик 295
Довідковий матеріал 298
Відповіді 310