Математика : Алгебра і початки аналізу та геометрія. Рівень стандарту : підручник для 11 класу

підручник 11 клас Математика Бевз 2019 рік
НОВА програма
Бевз Г., Бевз В.
Видавництво: Освіта
Рік: 2019
ISBN: 978-966-983-016-6
PDF (електронна книга)
Скачати

Анотація відсутня.

Розділ 1. Показникові та логарифмічні функції

§ 1. Степеневі та показникові функції 7
§ 2. Показникові рівняння та нерівності 15
§ 3. Логарифми та логарифмічні функції 22
§ 4. Логарифмічні рівняння та нерівності 30
Самостійна робота 1 36
Скарбничка досягнень і набутих компетентностей 37
Історичні відомості 38
Тематичні тести 40

Розділ 2. Інтеграл та його застосування

§ 5. Первісна 45
§ 6. Площа підграфіка 51
§ 7. Визначений інтеграл 57
§ 8. Застосування визначених інтегралів 65
Самостійна робота 2 70
Скарбничка досягнень і набутих компетентностей 71
Історичні відомості 72
Тематичні тести 74

Розділ 3. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики

§ 9. Множини та підмножини 79
§ 10. Комбінаторика та правило добутку 83
§ 11. Розміщення, перестановки та комбінації 90
§ 12. Елементи статистики 96
§ 13. Графічні подання інформації про вибірки 102
§ 14. Випадкові події та їх імовірності 112
§ 15. Відносна частота події та випадкові величини 121
Самостійна робота 3 128
Скарбничка досягнень і набутих компетентностей 129
Історичні відомості 130
Тематичні тести 132

Розділ 4. Многогранники

§ 16. Многогранник та його елементи. Опуклі многогранники 137
§ 17. Призми 149
§ 18. Піраміди 159
§ 19. Правильні многогранники 166
Самостійна робота 4 172
Скарбничка досягнень і набутих компетентностей 173
Історичні відомості 174
Тематичні тести 176

Розділ 5. Тіла обертання. Об'єми та площі поверхонь геометричних тіл

§ 20. Тіла обертання 181
§ 21. Конуси 191
§22. Куля і сфера 199
Самостійна робота 5 207
§ 23. Комбінації геометричних фігур 207
§ 24. Об'єм призми та циліндра 214
§ 25. Об'єм піраміди, конуса та кулі 222
Самостійна робота 6 230
Скарбничка досягнень і набутих компетентностей 231
Історичні відомості 232
Тематичні тести 234

Додатки

Додаткові завдання 236
Числові вирази і функції, рівняння та нерівності 236
Прямі та площини в просторі 242
Похідна та інтеграл 243
Геометричні тіла 244
Задачі для кмітливих 245
Теми для завдань творчого характеру 247
Жінки-математики 248
Довідковий матеріал 249
Відповіді та вказівки до задач і вправ 259
Предметний покажчик 267
Рейтинг: 0.0 з 5 (0 голос.)
Оцінити:   

Коментарі

Всього коментарів: 0