Правознавство : (профільний рівень) : підручник для 11-го класу

підручник 11 клас Правознавство Філіпенко 2019 рік
НОВА програма
Філіпенко Т., Сутковий В.
Видавництво: Генеза
Рік: 2019
ISBN: 978-966-11-0975-8
PDF (електронна книга)
Скачати

Підручник створено відповідно до нової навчальної програми з правознавства (профільний рівень), затвердженої МОН України.

Матеріал підручника спрямовано на формування предметної компетентності та інших ключових компетентностей.

Шановні учні та учениці! 3

Тема 1. Адміністративне право України

4
§§ 1-2. Загальна характеристика адміністративного права України 4
§ 3. Державна служба 10
§ 4. Адміністративне правопорушення (проступок) 15
§ 5. Адміністративна відповідальність 18
§§ 6-7. Адміністративне провадження. Адміністративний процес 23
§ 8. Практичне заняття. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх 32
§ 9. Практичне заняття. Звернення громадян 33

Тема 2. Фінансове право України

35
§ 10. Загальна характеристика фінансового права України. Бюджетне право України 35
§ 11. Податкова система України 41
§ 12. Податок. Збір. Мито 45
§ 13. Відповідальність за порушення податкового законодавства 50
§ 14. Законодавство про банки та банківську діяльність 53

Тема 3. Екологічне право України

60
§ 15. Загальна характеристика екологічного законодавства України 60
§ 16. Екологічні права та обов'язки громадян. Природокористування 65
§ 17. Оцінка впливу на довкілля 69
§ 18. Відповідальність за шкоду, завдану об'єктам тваринного та рослинного світу 74
Завдання для узагальнення за темами 1-3 77

Тема 4. Кримінальне право України

81
§ 19. Загальна характеристика кримінального права України 81
§§ 20-21. Злочин 85
§§ 22-23. Кримінальна відповідальність 97
§§ 24-25. Кримінальне покарання 102
§§ 26-27. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх і покарання неповнолітніх 114
§§ 28-29. Відповідальність за окремі види злочинів 118
§ 30. Практичне заняття. Розв'язання правових ситуацій 128

Тема 5. Кримінальне процесуальне право України

130
§ 31. Кримінальний процесуальний кодекс України 130
§§ 32-33. Кримінальний процес 131
§ 34. Запобіжні заходи 136
§ 35. Практичне заняття. Захист підозрюваного, обвинуваченого, підсудного 141
Завдання для узагальнення за темами 4-5 143

Тема 6. Цивільне право України

146
§§ 36-37. Загальна характеристика цивільного права та цивільних правовідносин 146
§§ 38-39. Суб'єкти цивільних правовідносин 153
§§ 40-41. Правочини 160
§ 42. Представництво і довіреність 165
§§ 43-44. Загальна характеристика права власності та інші речові права 170
§§ 45-46. Форми та види власності 177
§ 47. Право інтелектуальної власності 182
§§ 48-49. Цивільно-правова відповідальність 187
§§ 50-51. Цивільний процес 193
§§ 52-53. Захист цивільних прав та охоронюваних інтересів 200
§ 54. Практичне заняття. Цивільний позов 209
Завдання для узагальнення 210
§§ 55-56. Зобов'язання у цивільному праві 213
§§ 57-58. Цивільно-правові договори 217
§ 59. Захист прав споживачів 224
§§ 60-61. Основи спадкового права 229
§ 62. Практичне заняття. Захист прав споживачів 236
§ 63. Практичне заняття. Прийняття спадщини 237
Завдання для узагальнення 239

Тема 7. Господарське право України

243
§ 64. Загальна характеристика господарського права України 243
§§ 65-66. Підприємництво в Україні 247
§ 67. Практичне заняття. Реєстрація СПД 254
§ 68. Господарські договори 255
§ 69. Господарсько-правова відповідальність 258
§ 70. Господарський процес 261
Завдання для узагальнення за темою 7 266

Тема 8. Трудове право України. Соціальний захист

269
§ 71. Правове регулювання трудових відносин в Україні 269
§ 72. Трудовий договір 273
§ 73. Робочий час і час відпочинку 279
§ 74. Трудова дисципліна. Дисциплінарна відповідальність. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, завдану підприємству, установі, організації 283
§ 75. Індивідуальні та колективні трудові спори 288
§ 76. Оплата праці. Охорона праці 293
§ 77. Соціальний захист в Україні 297
§ 78. Пенсії в Україні 300
§ 79. Практичне заняття. Судовий захист трудових прав 305
Завдання для узагальнення за темою 8 306

Тема 9. Сімейне право України

310
§ 80. Загальна характеристика сімейного права України 310
§§ 81-82. Шлюб. Права та обов'язки подружжя 314
§ 83. Взаємні права та обов'язки батьків і дітей 322
§ 84. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування 327
§ 85. Практичне заняття. Шлюб неповнолітніх 332
§ 86. Практичне заняття. Судовий захист прав подружжя 334

Тема 10. Житлове право України

336
§ 87. Загальна характеристика житлового права України 336
§ 88. Житлові права та обов'язки 340

Тема 11. Земельне право України

345
§ 89. Загальна характеристика земельного права 345
§ 90. Право власності на землю 349
§§ 91-92. Набуття та реалізація права на землю. Плата за землю. Захист права власності на землю 356
§§ 93-94. Організаційно-правові форми сільськогосподарського виробництва 363
§ 95. Практичне заняття. Судовий захист прав землекористувачів 368
Завдання для узагальнення 369
Термінологічний словник 373
Рейтинг: 0.0 з 5 (0 голос.)
Оцінити:   

Коментарі

Всього коментарів: 0