1. Підручники
  2. 11 клас
  3. Правознавство

Правознавство : підручник для 11 класу (профільний рівень)

підручник 11 клас Правознавство Гавриш 2011 рік
Гавриш С., Сутковий В., Філіпенко Т.
  • Видавництво: Генеза
  • Рік: 2011
  • ISBN: 978-966-11-0078-6
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

Вступ 3

Тема 1. Адміністративне право України

§ 1. Загальна характеристика адміністративного права України 5
§ 2. Адміністративні правовідносини 9
§ 3. Державне управління 14
§ 4. Державна служба 18
§ 5. Адміністративне правопорушення 22
§ 6. Адміністративні стягнення 27
§ 7. Адміністративне затримання 31
§ 8-9. Адміністративне провадження 34

Тема 2. Фінансове право України

§ 10. Загальна характеристика фінансового права України 41
§ 11. Бюджетне право України 46
§ 12-13. Податкова система України 51
§ 14. Законодавство про банки та банківську діяльність 60
Завдання для узагальнення за темою 65

Тема 3. Кримінальне право України

§ 15. Загальна характеристика кримінального права України 70
§ 16-17. Злочин 75
§ 18-19. Кримінальна відповідальність 88
§ 20-21. Кримінальне покарання 92
§ 22-25. Відповідальність за окремі види злочинів 102
§ 26-27. Кримінальний процес 115
§ 28-29. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх 121

Тема 4. Екологічне законодавство України

§ 30-31. Загальна характеристика екологічного законодавства України 126
§ 32. Екологічні права та обов’язки громадян. Природокористування 131
Завдання для узагальнення за темою 138

Тема 5. Цивільне право України

§ 33-34. Загальна характеристика цивільного права та цивільних правовідносин 143
§ 35-36. Суб’єкти цивільних правовідносин 152
§ 37-38. Правочини 160
§ 39. Представництво і довіреність 166
§ 40-41. Захист цивільних прав та охоронюваних законом інтересів 173
§ 42-43. Загальна характеристика права власності та інші речові права 182
§ 44-45. Форми та види власності. Захист права власності 190
§ 46. Право інтелектуальної власності 197
§ 47-48. Цивільно-правова відповідальність 204
Завдання для узагальнення за темою 211
§ 49-50. Зобов’язання у цивільному праві 215
§ 51-52. Цивільно-правові договори 219
§ 53. Захист прав споживачів 225
§ 54-55. Основи спадкового права 233
§ 56-57. Цивільний процес (судочинство) 241
Завдання для узагальнення за темою 251

Тема 6. Господарське право України

§ 58. Загальна характеристика господарського права України 256
§ 59-60. Підприємництво в Україні 262
§ 61. Господарські договори 271
§ 62. Господарсько-правова відповідальність 275
§ 63. Господарські спори 281

Тема 7. Трудове право України. Соціальний захист

§ 64-65. Правове регулювання трудових відносин в Україні 287
§ 66-67. Трудовий договір 294
§ 68-69. Робочий час та час відпочинку 303
§ 70-71. Трудова дисципліна. Дисциплінарна відповідальність. Матеріальна відповідальність 310
§ 72-73. Індивідуальні та колективні трудові спори. Оплата праці. Охорона праці 318
§ 74. Соціальний захист в Україні 328
§ 75. Пенсії в Україні 332
Завдання для узагальнення за темою 338

Тема 8. Сімейне право України

§ 76. Загальна характеристика сімейних та прирівняних до них відносин 342
§ 77-78. Шлюб. Прана та обов’язки подружжя 347
§ 79-80. Взаємні права та обов’язки батьків і дітей 356
§ 81. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування 362

Тема 9. Житлове право України

§ 82-83. Загальна характеристика житлового права України 368
§ 84-85. Житлові права і обов’язки. Відповідальність за порушення житлового законодавства 374

Тема 10. Земельне право України

§ 86. Загальна характеристика земельного права України 379
§ 87. Право власності на землю 384
§ 88-89. Набуття та реалізація права на землю. Плата за землю. Захист права на землю 394
§ 90-91. Організаційно-правові форми сільськогосподарського виробництва 402
Завдання для узагальнення за темою 408