1. Підручники
  2. 11 клас
  3. Правознавство

Правознавство: підручник для 11 класу (профільний рівень)

підручник 11 клас Правознавство Наровлянський 2011 рік
Наровлянський О.
  • Видавництво: Грамота
  • Рік: 2011
  • ISBN: 978-966-349-301-5
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

I розділ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

§ 1-2. Загальна характеристика адміністративного права 3
§ 3-4. Адміністративне правопорушення 8
§ 5-6. Адміністративне провадження (адміністративний процес) 16
Практична робота № 1 23

II розділ. ФІНАНСОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

§ 7. Основи фінансового права 26
§ 8. Державний бюджет України 31
§ 9-10. Податкова система України 35
§ 11. Банківське право України 46
Підсумкові запитання та завдання до І та II розділів «Адміністративне право України». «Фінансове право України» 51

III розділ. КРИМІНАЛЬНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

§ 12. Загальна характеристика кримінального права України 53
§ 13. Поняття та склад злочину 58
§ 14. Стадії вчинення злочину. Співучасть 66
§ 15-16. Кримінальна відповідальність 71
§ 17. Кримінальне покарання 82
§ 18. Порядок призначення покарань 88
Практична робота №2 95
§ 19. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх 96
§ 20-21. Окремі види злочинів 101
Практична робота № 3 110
§ 22-23. Дізнання та досудове слідство 113
§ 24. Екологічне законодавство України 116
§ 25. Природокористування 121
Підсумкові запитання та завдання до III розділу «Кримінальне та екологічне право України» 126

IV розділ. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

§ 26. Цивільне право та цивільні правовідносини 129
§ 27-28. Суб’єкти цивільних правовідносин 133
§ 29. Правочини 143
Практична робота №4 148
§ 30. Представництво та довіреність 150
§ 31. Захист цивільних прав 155
§ 32-33. Загальна характеристика права власності 160
§ 34-35. Форми власності та способи її захисту 166
§ 36-37. Право інтелектуальної власності 171
§ 38-39. Цивільно-правова відповідальність 177
Підсумкові запитання та завдання до IV розділу «Цивільне право України» (1 частина) 182
§ 40. Зобов'язання в цивільному праві 185
§ 41. Окремі види цивільно-правових договорів 189
Практична робота №5 197
§ 42. Спадкове право 198
Практична робота №6 206
§ 43. Цивільний процес 208
Підсумкові запитання та завдання до IV розділу «Цивільне право України» (2 частина) 217

V розділ. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ

§ 44. Господарське право 219
§ 45. Підприємництво та підприємство 224
§ 46. Господарські товариства 228
Практична робота №7 232
§ 47. Господарські договори 234
§ 48. Господарсько-правова відповідальність 236
§ 49. Господарський процес 241

VI розділ. ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

§ 50. Основи трудового права України 245
§ 51. Трудовий договір 252
§ 52. Припинення трудового договору 257
§ 53. Робочий час 265
§ 54. Право на відпочинок 269
§ 55-56. Трудова дисципліна. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність 275
§ 57. Індивідуальні та колективні трудові спори 281
§ 58. Оплата праці 289
Практична робота №8 293
§ 59-60. Соціальний захист в Україні 296
Підсумкові запитання та завдання до V та VI розділів «Господарське право України», «Трудове право України. Соціальний захист» 304

VII розділ. СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

§ 61. Основи сімейного права 307
§ 62-63. Шлюб 311
§ 64-65. Взаємні права та обов’язки батьків та дітей 322
§ 66. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування 329
Практична робота № 9 335

VIII розділ. ЖИТЛОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

§ 67. Загальна характеристика житлового права 337
§ 68-69. Житлові права та обов’язки 341

IX розділ. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

§ 70-71. Земельне право України. Загальна характеристика земельного права. Право власності на землю 347
§ 72. Користування земельними ділянками 354
§ 73-74. Набуття та реалізація права на землю 357
§ 75-76. Організаційно-правові форми сільськогосподарського виробництва 367
Підсумкові запитання та завдання до VII, VIII і IX розділів «Сімейне право України», «Житлове право України», «Земельне право України» 374
Термінологічний словник 377
Перелік нормативних актів, використаних у підручнику 388