1. Підручники
  2. 11 клас
  3. Українська мова

Українська мова: підручник для 11 класу (рівень стандарту)

підручник 11 клас Українська мова Пентилюк 2011 рік
Пентилюк М., Горошкіна О., Попова Л.
  • Видавництво: Освіта
  • Рік: 2011
  • ISBN: 978-966-04-0820-3
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

ВСТУП

§ 1. Українська мова у світі. Українська діаспора.

НАЙВАЖЛИВІШІ ВІДОМОСТІ З СИНТАКСУ І ПУНКТУАЦІЇ

§ 2. Словосполучення і речення, синтаксичні зв'язки в них
§ 3. Особливості вживання простих речень у мовленні. Інтонування різних видів простих речень
§ 4. Удосконалення правописної грамотності
§ 5. Особливості вживання в мовленні різних видів складних речень. Інтонування різних видів складних речень. Синтаксичний аналіз
§ 6. Удосконалення правописної грамотності
§ 7. Основні пунктограми у простому і складному реченнях, у реченнях із прямою мовою та в діалозі. Пунктуаційний аналіз. Способи цитування.
§ 8 Удосконалення правописної грамотності
§ 9. Текст як середовище функціонування мовних одиниць. Основні ознаки тексту.
§10. Зміст і будова тексту. Складне синтаксичне ціле. Актуальне членування речення. Способи зв’язку речень у тексті
§11. Класифікація текстів за сферою використання, метою, структурними особливостями. Види текстів у діловому, професійному мовленні. Тексти різних стилів, типів, жанрів мовлення
§ 12. Основні види переробки тексту
§ 13. Удосконалення правописної грамотності.
§ 14. Повторення наприкінці року

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

Поняття комунікації як діяльності учасників спілкування.
Комунікація в професійній сфері. Етика професійного спілкування
Використання вербального й невербального коду в комунікації. Міжкультурна комунікація і професійна діяльність
Риторика як наука і мистецтво
Риторичні вимоги до мовця. Імідж оратора. Професійний імідж
Звіт про виконану роботу
Підготовка промови
Конспект публічного виступу
Коспектування висловлювання, що сприймається на слух
Складання і розігрування діалогів на професійну тему
Ведення переговорів
Переказ із творчим завданням
Відгук про телепередачу
Протокол. Витяг з протоколу
Виступ на семінарах, зборах, конференціях
Полеміка у професійному спілкуванні. Полемічні прийоми.
Етика полемічної майстерності
Стаття
Твір на морально-етичну тему.

ДОДАТОК

Перевірмо себе
Аналізуймо тексти самостійно
Короткий тлумачний словник