1. Підручники
  2. 11 клас
  3. Українська мова

Українська мова: підручник для 11 класу (академічний, профільний рівні)

підручник 11 клас Українська мова Шелехова 2011 рік
Шелехова Г., Бондаренко Н., Новосьолова В.
  • Видавництво: Педагогічна думка
  • Рік: 2011
  • ISBN:
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

МОРФОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ СТИЛІСТИКИ

10
§ 1. Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм. — Я знаю силу слова (В. Сосюра) 10
§ 2. Стилістичні можливості іменників. Поняття числа, роду. — Духовна скарбниця України 17
§ 3. Власні й загальні назви 25
§ 4. Стилістичні можливості прикметників. Ступені порівняння. Стягнені й нестягнені форми. — Етнічна культура українського народу 29
§ 5. Синоніміка займенникових форм. Займенники і контекст 35
§ 6. Стилістичні аспекти дієслівних категорій. — Українські національні святині 42
§ 7. Повторення і систематизація вивченого. — Слово біжить, а письмо лежить (Нар. творчість) 49

СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ СТИЛІСТИКИ

52
§ 8. Синтаксичні синоніми. — Ми будемо на землі як нація, доки живе шевченкова душа України (Я. Гоян) 52
§ 9. Стилістична роль порядку слів. — Люблю її, прекрасну Батьківщину 54
§ 10. Синонімія головних членів речення. — Світова слава українства 56
§11. Стилістична роль другорядних членів речення. — Пісенна біографія українського народу 58
§ 12. Стилістичні можливості простих речень. — Звукова палітра природи 62
Культура поведінки 66
§ 13. Стилістичні можливості складних речень. — Великі Українці 68
В ім’я майбутніх поколінь 71
Атрибути української державності 73
Бережімо рідну природу 76
Технології XXI століття 77

СТИЛІСТИКА РЕЧЕНЬ З РІЗНИМИ СПОСОБАМИ ВИРАЖЕННЯ ЧУЖОГО МОВЛЕННЯ

81
§ 14. Пряма і непряма мова, Ті призначення і граматично-смислові особливості. — Милуюся-дивуюся, чого душі моїй так весело (П. Тичина) 81
§ 15. Стилістика і культура мовлення. — Мовленнєва культура особистості 89
Культура мовлення та Інтернет 90
Удосконалюймо мовлення 92

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

94
§ 16. Лексикологія і фразеологія. — Цілющі джерела духовності 94
§ 17. Морфологічна будова слова 97
§ 18. Написання слів з найуживанішими орфограмами 99
§ 19. Частини мови 101
§ 20. Слово, словосполучення, речення 105

РЕЧЕННЯ

109
§ 21. Просте речення. — Найсвятіше в житті 109
§ 22. Складне речення. — Людина і Всесвіт 111

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ (аудіювання, читання, говоріння, письмо)

120
§ 23. Різновиди аудіювання. Докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням. — Слово — носій добра, істини і краси 120
§ 24. Виступ під час дискусії на морально-етичну тему. — Говори з переконанням — слова і вплив на слухачів прийдуть самі собою (Й. В. Гете) 123
§ 25. Підготовлений виступ під час дискусії на морально-етичну тему. — У собі самому шукай справжніх благ (Г. Сковорода). 127
§ 26. Докладний переказ тексту художнього стилю мовлення. — Мудрість багатьох поколінь 128
§ 27. Доповідь у науковому стилі мовлення. — Добре говорити — значить просто добре думати вголос (Б. Ренан) 130
§ 28. Виступ з доповіддю. — Красномовство — це мистецтво управляти умами (Платон ) 133
§ 29. Діалог. — Спілкування — це єдина розкіш, що гідна людини (А. Сент-Екзюпері) 137
§ 30. Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням. — Видатні українці: Іван Миколайчук 139
§ 31. Робота над виправленням помилок, допущених у письмовій роботі 140

СПРИЙМАННЯ УСНОГО МОВЛЕННЯ

141
§ 32. Аудіювання тексту художнього стилю мовлення 141
§ 33. Стаття на морально-етичну тему в публіцистичному стилі. — Хай оживає істина стара: людина починається з добра 141
§ 34. Ділове мовлення. — Досвід можна придбати за допомогою діяльності, а вдосконалити з часом (В. Шекспір) 144
§ 35. Протокол. Витяг з протоколу. — Носії офіційної інформації 146
§ 36. Діловий лист. Доручення. Розписка. — Культура слова й документа 149
§ 37. Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю мовлення. — Видатні постаті ораторського мистецтва 154

СПРИЙМАННЯ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ

155
§ 38. Читання мовчки тексту наукового стилю мовлення 155
§ 39. Реферат. — Люди перестають думати, коли перестають читати (Д.Дідро) 155

КУЛЬТУРА ДИСТАНЦІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ

158
§ 40. Телефонна розмова як вид усного мовлення. — Телефон — не розкіш, а засіб спілкування 158
§ 41. Мережа Інтернет. Листування електронною поштою. — Поважайте право людини на особисту інформацію 163
§ 42. Стислий переказ тексту публіцистичного стилю мовлення. — Витоки книговидання 166
§ 43. Контрольний твір — роздум у публіцистичному стилі. — Людиною бути важко. Стати людиною — велика праця (Е. Межелайтис) 168