Українська мова. Профільний рівень : підручник для 11 класу

підручник 11 клас Українська мова Ворон 2019 рік
НОВА програма
Ворон А., Солопенко В.
Видавництво: Освіта
Рік: 2019
ISBN: 978-966-983-014-2
PDF (електронна книга)
Скачати

Анотація відсутня.

Дорогі друзі! 4

ВСТУП. МОВА. ІНДИВІД. СУСПІЛЬСТВО

§ 1. Мова як знакова система 5
§ 2. Роль мови у формуванні й самовираженні особистості 14
§ 3. Українська мова у світі. Українська діаспора. Українська мова в діалозі культур 17
Аудіодиктант (QR-код) 21
§ 4. Історія української лінгвістики. Видатні українські мовознавці 21
Контрольні запитання і завдання 29
Тестування (QR-код) 29

РИТОРИКА ЯК НАУКА І МИСТЕЦТВО СЛОВА

§ 5. Риторика як наука. Основні поняття риторики. Ритор і оратор 30
§ 6. Поняття про сучасний риторичний текст 34
§ 7. Методи викладу матеріалу. Теза й аргументація 38
§ 8. Елокуція й елоквенція як учення про мовну форму промов 42
§ 9. Меморія як система усного запам’ятовування промов 47
§ 10. Акція. Риторична техніка 50
§11. Еристика як мистецтво суперечки. Етика полемічної майстерності 57
Аудіодиктант(QR-код) 62

З ІСТОРІЇ РИТОРИКИ Й ОРАТОРСЬКОГО МИСТЕЦТВА

§ 12. Видатні оратори Давньої Греції і Давнього Риму 63
§ 13. Ораторське мистецтво в Україні 72
§ 14. Основи ораторського мистецтва. Види і жанри ораторського мистецтва. Академічне красномовство 81
§ 15. Юридичне (судове) красномовство 85
§ 16. Духовне красномовство (гомілетика), його жанри і характерні риси 88
§ 17. Соціально-побутове красномовство, його види 92
§ 18. Суспільно-політичне красномовство, його види 96
Контрольні запитання і завдання 100
Тестування (QR-код) 100

ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ ІЗ СИНТАКСИСУ, ПУНКТУАЦІЇ І СТИЛІСТИКИ

§ 19. Словосполучення як одиниця синтаксису. Типи словосполучень. Типи підрядного зв’язку у словосполученнях 101
§ 20. Речення як основна синтаксична і комунікативна одиниця. Граматична основа речення. Порядок слів у реченні як стильова ознака мовлення 105
§ 21. Тире між підметом і присудком у простому реченні 112
§ 22. Другорядні члени речення. Складні випадки кваліфікації другорядних членів речення 117
§ 23. Прикладка як різновид означення. Написання прикладок 123
§ 24. Порівняльний зворот, його функції в реченні 126
Контрольні запитання і завдання 129
Тестування (QR-код) 130

ПУНКТУАЦІЯ. ОСНОВНІ ПУНКТОГРАМИ У ПРОСТОМУ РЕЧЕННІ

§ 25. Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених звертаннями та вставними словами 131
§ 26. Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених однорідними членами 135
§ 27. Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених відокремленими членами 146
Контрольні запитання і завдання 156
Аудіодиктант (QR-код) 157

СКЛАДНІ І БАГАТОКОМПОНЕНТНІ РЕЧЕННЯ. ОСНОВНІ ПУНКТОГРАМИ У СКЛАДНИХ РЕЧЕННЯХ

§ 28. Стилістичні особливості складних речень. Особливості структури та семантики сполучникових і безсполучникових речень 158
§ 29. Складносурядні речення 161
§ 30. Розділові знаки між частинами складносурядних речень 168
§ 31. Складнопідрядні речення 173
§ 32. Складнопідрядні речення з підрядними означальними 178
§ 33. Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними 181
§ 34. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними 184
§ 35. Складнопідрядні речення з кількома підрядними 191
§ 36. Безсполучникові складні речення 195
§ 37. Складні речення з різними видами зв’язку (багатокомпонентні речення) 199
§38. Період 204
Контрольні запитання і завдання 209
Тестування (QR-код) 211

ПРЯМА І НЕПРЯМА МОВА. ОСНОВНІ ПУНКТОГРАМИ ПРИ ПРЯМІЙ МОВІ І ЦИТУВАННІ

§ 39. Пряма і непряма мова. Розділові знаки у реченні з прямою мовою 211
§ 40. Невласне пряма мова. Здогадана пряма мова. Напівпряма мова 221
§ 41. Діалог. Розділові знаки при діалозі 224
§ 42. Цитування 227
Контрольні запитання і завдання 232

СИНТАКСИС І СТИЛІСТИКА ТЕКСТУ

§ 43. Зміст і будова тексту. Складне синтаксичне ціле як семантико-синтаксична одиниця тексту 234
§ 44. Дискурс як комунікативний процес і як текст. Професійний дискурс 238
Аудіодиктант (QR-код) 240

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

§ 45. Фонетика, орфоепія, орфографія української мови 241
§ 46. Лексикологія і фразеологія 250
§ 47. Морфеміка, словотвір, морфологія української мови. Будова слова і словотвір 254
§48. Частини мови 256
Тестування (QR-код) 262

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

• Види мовленнєвої діяльності. Навчальне читання мовчки 9
• Відгук на виступ із промовою 54
• Докладний письмовий переказ тексту публіцистичного стилю 79
• Докладний усний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням 114
• Твір-роздум на морально-етичну тему 143
• Розгорнута відповідь на уроці 163
• Наукова доповідь 207
• Науковий стиль мовлення. Реферат 218
• Складання діалогів 230
• Відгук про твір мистецтва 246
Зразки мовних розборів (QR-код) 262
Тлумачний словник 263
Рейтинг: 0.0 з 5 (0 голос.)
Оцінити:   

Коментарі

Всього коментарів: 0