1. Підручники
  2. 11 клас
  3. Українська мова

Українська мова: підручник для 11 класу: рівень стандарту

підручник 11 клас Українська мова Заболотний 2012 рік
Заболотний О., Заболотний В.
  • Видавництво: Генеза
  • Рік: 2012
  • ISBN: 978-966-11-0058-8
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

Шановні одинадцятикласники!

ВСТУП

Українська мова у світі. Українська діаспора

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ І КОМУНІКАЦІЯ

§ 1. Комунікативна діяльність
§ 2. Ділове спілкування. Комунікація в професійній сфері
§ 3. Міжкультурна комунікація

ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ ІЗ СИНТАКСИСУ, ПУНКТУАЦІЇ І СТИЛІСТИКИ

§ 4. Словосполучення і речення. Стилістичні особливості простих і складних речень
§ 5. Особливості вживання в мовленні та інтонування різних видів простих речень
§ 6. Особливості вживання в мовленні та інтонування різних видів складних речень
§ 7. Основні пунктограми в простому реченні
§ 8. Основні пунктограми в складному реченні. Пунктуаційний аналіз
§ 9. Пунктограми в реченні з прямою мовою та в діалозі. Способи цитування

ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТУ І СТИЛІСТИКИ

§ 10. Текст і його ознаки. Текст у професійному спілкуванні
§11. Зміст і будова тексту. Складне синтаксичне ціле (ССЦ)
§ 12. Види і типи текстів

РИТОРИКА

§ 13. Риторика як наука і мистецтво
§ 14. Риторичні вимоги до мовця
§ 15. Підготовка промови
§ 16. Структурування ораторської промови. Мовне оформлення висловлювання
§ 17. Полемічна майстерність

ОРФОГРАФІЧНО-ПУНКТУАЦІЙНИЙ ПРАКТИКУМ

§ 18. Уживання м’якого знака, апострофа, спрощення груп приголосних, передача на письмі сумнівних голосних та приголосних. Пунктуація
§ 19. Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах. Пунктуація
§ 20. Правопис власних назв. Написання слів разом, окремо і через дефіс. Пунктуація
§ 21. Повторення в кінці року

УРОКИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ

Урок 1. Читання мовчки
Урок 2. Складання і розігрування діалогів
Урок 3. Переговори
Урок 4. Стаття
Урок 5. Відгук на телепередачу
Урок 6. Усний переказ із творчим завданням
Урок 7. Твір на морально-етичну тему
Урок 8. Читання мовчки
Урок 9. Аудіювання. Тематичні виписки, тези, план почутого
Урок 10. Ділові папери. Протокол. Витяг з протоколу
Урок 11. Звіт про виконану роботу
Урок 12. Виступ на семінарах, зборах, конференціях
Урок 13. Конспектування висловлювань, що сприймаються на слух
Урок 14. Письмовий переказ із творчим завданням
Урок 15. Переклад текстів
Урок 16. Аудіювання

ДОДАТКИ

Додаток 1. Узагальнювальні таблиці
Додаток 2. Основні пунктограми
Додаток 3. Основні орфограми
Додаток 4. Тлумачний словник
Додаток 5. Словник синонімів
Додаток 6. Словник стандартних дієслівних сполучень
Додаток 7. Складні випадки перекладу
Додаток 8. Пояснення щодо виконання деяких видів завдань
Додаток 9. Скорочені відповіді до деяких вправ
Додаток 10. Покажчик термінів і понять, які пояснюються в підручнику